Marka güçtür

Vali’nin kaleminden

17.07.2015 20:48:250
Paylaş Tweet Paylaş
Marka güçtür
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilim ve teknolojide meydana gelen değişimler ve dönüşümler sonucunda buna uyum sağlayabilen ve ortak amaçları görerek düşünebilecek, çalışabilecek ve yaşayabilecek niteliklerle kendilerini hızla hazırlayabilen şehirler, 21. yüzyılda etkili ve başarılı olma imkanını bulabilecektir. Günümüzde artan rekabet koşullarında markalar bir ürünü diğerlerinden farklı kılan veya özel ürün yapma işlevine sahip olan bir kavramdır. Antalya’da kent markaları uluslararası alanda rekabet etmek için gerekli tüm mesajları, özgün sosyal ve kültürel değerlerle birlikte vermelidir. Bu bağlamda Antalya’da turizm, tarım ve ticaret sektörlerinin ağırlığı markanın önemini artırmaktadır. Sektörler bağlamında bir markanın kendi değeri son derece yüksektir. Tarım ve ticaret ürünlerinde ise marka, ürün farklılaşması ve ürün kalitesi konusunda muhatabına güven verilmesi bakımından önem taşımaktadır. Ancak ifade etmem gerekir ki turizm, tarım ve ticarette işletmelerin veya ürünlerin markasından önce Antalya markalaşmalı ve Antalya bir üst marka olabilmelidir. ‹şte bu noktada Antalya için artık kullanılabilecek tanım “Marka Şehir” olduğudur. Bu bağlamda marka yaratmak için önce ürüne inanmak ve ürünü iyi analiz etmek gerekir. Ben Antalya’ya inanıyorum. Şehrin iyi projelendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bana göre şehrimize bütünlük içerisinde felsefi bir güç verilmesi halinde Antalya hakkında muhataplarımızda güven oluşacağında hiçbir tereddüt yoktur. Bunu yaptığımız zaman Antalya markasının gücü elbette ortaya çıkacaktır. Küreselleşen dünyada bugün en önemli husus hız unsurunun öne çıkmasıdır ve buna bağlı olarak da insan değerlerinin hızla değişmesidir. Bu nedenle şehirlerde markalaşma bağlamında başarılı ve etkili olmak için; farklı olmaya, ayırt edilebilir ve dikkat çekici olmaya yönelik her türlü imkanları kullanmaktadır. Binlerce yıldır kültürlerin harmanlandığı özgün tarihi ile mitolojik değer kabul edilen Antalya; kültür birikimi, dinamik nüfusu, toplumun eğitim düzeyinin yüksekliği, gelişme ve kalkınma bilinci, kapasitesini geliştirme isteği, ileri turizm ve tarım anlayışı, gelişmiş Serbest Bölge ve Organize Sanayi Bölgesi potansiyeli, teknoparklarla hızla buluşma isteği, dünya-bölge ve iller arasındaki hava-kara ve deniz ulaştırma ağları, emsalsiz kıyıları ve tabiatı, tarihi ve turistik değerleriyle doğal kaynaklarının zenginliği ve gelişmiş çevre bilinci gibi genel özellikleri Antalya’yı tam olarak tarif etmeye elbette yeterli olamamaktadır. Ben bir yönetici olarak esasen kendime hep şu soruyu sorarım. Antalya insanlarda bir tutku yaratabiliyor mu? Bu şehrin hangi özellikleri gezginleri kendine çekiyor? Bana göre bir kente tutkun olmanın veya tercih etme nedenlerinin ortaya konulması gerekir. Kentin iklim özelliği, coğrafyası ve doğal güzelliği önceliklidir. Tarihsel kimlik, mahalli halkın toleransı ve konukseverliğini de hemen ilave etmek gerekir. Sektörlerin gelişmesi ve ekonomik olması ile kentin hava, kara ve deniz ulaşımının gelişmişliği, sağlık altyapısının oluşturulması ve kent güvenliği hususları olmazsa olmazlar arasındadır. Antalya’nın sembolize ettiği tarihsel, kültürel, doğal, sosyal, ahlaki ve diğer değerleri belirleyerek, bunlara sahip çıkmamız birinci koşuldur. Antalya markasının uluslararası bir bakış ve bir logo ile tanımlanarak, işletmelerimizi, kurumlarımızı, hatta her vatandaşımızı bu marka anlayışını benimsemeye teşvik etmemiz gerekmektedir. Sektörlerimiz önce kolektif marka veya etiketler altında birleşmeli, daha sonra her ürün ve hizmette Antalya markası ve etiketi bir kalite güvence amblemi olarak kullanılmalıdır. Antalya’da işte şimdi zaman gelmiştir ve bu sürece hızla girilerek 2010 yılı da iyi kullanılmalıdır. Sonuç olarak marka güçtür ve güçlü Antalya şehrine marka çok yakışmaktadır.

Alâaddin Yüksel
Antalya Valisi


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz