Sanayide değişim rüzgarı esiyor

Eskişehir’in ekonomik hayatının dinamizminde sanayi sektörü önemli bir paya sahip. Sanayinin şehirdeki düzenini ve ahengini ise hiç şüphesiz temelleri bundan tam 41 yıl önce atılan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) sağlıyor.

28.03.2014 17:09:590
Paylaş Tweet Paylaş
Sanayide değişim rüzgarı esiyor
Kentte, havacılık, raylı sistemler ve seramik sektörlerine yönelik kümelenme çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışmalarla Türkiye'de ilklere imza atan Eskişehir, mobilya ve makine sektörüne yönelik benzer bir proje geliştiriyor.

ETİ, Sarar, TEI, Tülomsaş gibi köklü şirketlerin faaliyet gösterdiği kentte, son dönemde yıldızı parlayan birçok şirket olduğu da dikkat çekiyor. Eskişehir’in ekonomik hayatının dinamizminde sanayi sektörü önemli bir paya sahip. Sanayinin şehirdeki düzenini ve ahengini ise hiç şüphesiz temelleri bundan tam 41 yıl önce atılan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) sağlıyor.

1 Kasım 1968 yılında kurulan ESO’nun ardından düzenli ve planlı sanayileşmenin hız kazandığı Eskişehir’de ülkenin sanayi atılımına hız kazandıracak yatırımlar da birbiri ardına gerçekleşmiş bulunuyor.

Daha önceki yıllarda genel olarak un ve unlu ürünler ile kiremit, tuğla ve soba imalatı konusunda faaliyet gösteren firmaların ağırlıklı olduğu kentte, ESO’nun kurulması ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin 1973’te devreye girmesiyle birlikte sanayileşme konusunda önemli bir dönüşüm başladığı biliniyor.

Eskişehir’in, köklü sanayi geçmişi ile ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biri olduğunu söyleyen Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Özaydemir, bugün Eskişehir sanayinin genel olarak ulaştığı noktaya bakıldığında odaya üye kuruluşların 800’e, bu kuruluşların toplam cirolarının 8 milyar dolara ve çalışanların toplam sayısının ise 50 bin kişinin üstüne çıktığını ifade ediyor.

Eskişehir’deki sanayinin uzun yıllardır ihracata dayalı üretim yaparak geliştiğini ifade eden Özaydemir, “1983 yılında ESO’ya üye kuruluşların toplam ihracatları 66 milyon dolar iken, bu rakam 2000 yılında 388 milyon dolara çıktı. 2012 yılında ise ihracatımız 2 milyar doları aştı.

İhracatın yanı sıra Eskişehir’in sanayi yatırımlarında bir çekim merkezi haline getirilmesi konusunda da çalışıyoruz. Sanayileşmeye, özellikle de çevreye saygılı ve planlı bir sanayileşmeye olan inancımız ülkemizde kendi sanayileşme felsefesini de ortaya koymuş ve örnek gösterilmekte. Tüm çabamız şehrimizin ve sanayicilerimizin kalkınmasına yönelik” diye anlatıyor.

500 FİRMA FAALİYET GÖSTERİYOR
Eskişehir OSB’deki gelişime bakıldığında ise 1990 yılına kadar 1,9 milyon metrekarelik bir alanın yatırımcılara tahsis edildiği, zaman içinde ise yapılan çalışmalarla OSB’nin 32 milyon metrekare büyüklüğe ulaşarak Türkiye’nin en büyük OSB’si haline geldiği belirtiliyor. Bugün 17 milyon metrekarelik doluluk oranına ulaşan Eskişehir OSB’de yatırımcılara yer tahsisi konusunda hiçbir sıkıntı duyulmuyor.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ‘Türkiye’nin En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi’ seçilen Eskişehir OSB, sunduğu imkanların yanı sıra arsa fiyatlarının metrekaresinin tüm hizmet bedelleri dahil 80 TL olmasıyla da yatırımcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Şu an 500 firmanın faaliyet gösterdiği ve 55 bin kişinin istihdam edildiği OSB’de yeni yatırımlar için arsa tahsisleri sürüyor. Bölgedeki yatırım iklimi, yerli firmalar kadar yabancı yatırımcıları da çekiyor.

Bugün, farklı alanlarda 16 yabancı firmanın faaliyet gösterdiği OSB’de havacılık, taş ve toprak sanayi, metal ana sanayi, tarımsal sanayi, otomotiv sanayi, metal eşya sanayi, motorlu taşıt araçları ve aksamları imalat sanayi, kimya, kauçuk ve plastik sanayi, gıda sanayi yatırımları öne çıkıyor.

YILDIZI PARLAYAN ŞİRKETLER
Türkiye’nin önemli sanayi merkezlerinden biri olan Eskişehir’de sanayinin sektörel dağılımı incelendiğinde tek bir sektörün değil, genelde yüksek katma değer yaratan birçok sektörün gelişme gösterdiği görülüyor.

Eskişehir'de faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin il sanayi içindeki paylarına bakıldığında ise makine imalat ve metal eşya sanayi ilk sırada yer alıyor. OSB içindeyse makine imalat ve metal sanayinin payı yüzde 50'ye kadar çıkıyor.

Öte yandan Eti, Sarar Giyim, Kılıçoğlu Kiremit, Tülomsaş, TEI, Arçelik Buzdolabı İşletmesi, Hisarlar, EJS Jant, Estuz, Eriş Helva, Demirer Kablo, Doruk Ev Gereçleri gibi köklü şirketlerin faaliyet gösterdiği Eskişehir’de son dönemde yıldızı parlayan pek çok şirket de bulunuyor. Savronik, Yükseliş Makina, Küpeliler, Arıkan Kriko, Alp Havacılık, KYK Yapı Kimyasalları, Ata Döküm ve Akar Makine bunlar arasında yer alıyor.

KOBİ-OSB KURULDU
Eskişehir Sanayi Odası OSB’nin de yönetim kurulu başkanı olan Savaş Özaydemir, Eskişehir sanayinde ileri teknolojiyi öne çıkaran, Ar-Ge’ye çok daha fazla ağırlık veren ve her alanda inovasyona yönelen bir sanayi yapısının ortaya çıkması için çalıştıklarını vurguluyor.

Bunların yanı sıra, Eskişehir OSB���de kesintisiz elektrik için doğalgaz elektrik santrali de kurarak sanayicilerin hizmetine sunduklarını ifade eden Özaydemir şöyle devam ediyor: “Yüksek hızlarda fiber optik internet altyapısıyla hizmet veren internet servissağlayıcı Eso-es.net firması ile yüksek hızda internet hizmetini, ayrıca lojistik konusunda hizmet veren ve bu alanda örnek bir tesis olan lojistik merkezini hayata geçirdik.

Aynı dönemde yine OSB’de iş ve ticaret merkezini, KOBİ’lerin sanayi ile bir arada çalışması ve daha hızlı gelişmeleri amacıyla ülkemizde ilk kez kurulan ve şimdilerde model olarak gösteren KOBİ-OSB'yi kurduk. Bugün burada 98 firmanın faaliyete geçmesini sağladık.

Yine bu dönemde çevreye verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak OSB'nin tüm atık suyunu arıtan atıksu arıtma tesislerini kurarak hizmete açtık ve bu dönemde Türkiye’nin en yeşil ve en çevreci OSB’si seçilerek, çevreye verdiğimiz önemi resmi olarak da tescilledik.”

ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Eskişehir sanayinin teknolojik dönüşümüne katkı veren en önemli merkez olarak Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi gösteriliyor. Türkiye'de daha üniversite sanayi işbirliğinin nasıl olacağı konuşulurken Eskişehir'de bu işbirliği üniversitelerle gerçekleştirilmiş bulunuyor.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, akademisyenler ve sanayicileri bir araya getirerek işbirliği kurulmasına fırsat veriyor. Bugün bu bölgede, sanayiciler ve üniversite hocalarının çalışmalarıyla Ar-Ge girişimci şirket sayısı 62’ye, çalışan sayısı da 330’a ulaşmış durumda.

Üstelik bölgeden 7 milyon doların üstünde ihracat gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yine geçtiğimiz dönem içinde sanayi kuruluşlarına yönelik AB ilişkilerinde ve eğitim faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere ES-ABİGEM’in kurulduğu Eskişehir’de, başta KOBİ’lere danışmanlık hizmeti vermek ve onların rekabetçiliğine katkı sağlamak için SANGEM’in de faaliyete geçtiği biliniyor.

6 MİLYON TL'LİK KAYNAK
Eskişehir'de, kent sanayinin inovasyona dayalı gelişimine destek sağlayacak ve insan gücü kaynaklarının verimliliğinin artmasına katkı yapacak. Bu kapsamda AB kaynaklarından ve BEBKA Kalkınma Ajansı kaynaklarından sağladıkları 6 milyon TL’yi aşan mali destekle çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Özaydemir şu bilgileri veriyor: “CNC operatörü yetiştirme ve eğitim merkezi, endüstriyel otomasyon merkezi, kaynak teknolojileri eğitim merkezi ve endüstriyel tasarım merkezlerini sanayicilerimiz için kurduk.

Ayrıca gerçekleştirdiğimiz bir proje ile Eskişehir Endüstriyel Tasarım Merkezi'ni kurarak tasarım konusunda sanayicilere hizmet götürdük. Söz konusu merkezlerde yetişenlerin sanayinin en çok ihtiyaç duyduğu alanında uzman ve eğitimli personel ihtiyacını önemli ölçüde karşıladık.

Bu eğitim yatırımlarının bir devamı olarak OSB içinde kurduğumuz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Eskişehir Meslek Yüksek Okulu'nu da kısa zaman önce açtık.”

İHTİSAS OSB’LERI KURULUYOR

Türkiye'de ilk ve örnek projeler gerçekleştirmeye odaklanan ESO, Eskişehir sanayinin daha rekabetçi bir yapıya kavuşması ve daha hızlı gelişimi için il sanayisinde önemli bir paya sahip olan; havacılık, raylı sistemler ile seramik sektöründe başarılı işlere imza atmaya başlayan üç sanayi kümesinin kurulmasına öncülük ediyor.

Bu alanda ilk adımı Eskişehir-Kütahya-Bilecik Seramik Kümesi'ni kurarak atmış bulunuyor. Başarılı çalışmalar yürüten ve ülkemize örnek olan bu kümenin ardından Havacılık Kümesi'nin kurulmasına öncülük eden oda, havacılık ve savunma alanında çalışan firmaların bir araya gelmesini sağlıyor.

En son olarak raylı sistemler alanında firmaları bir araya getirerek burada da Türkiye'nin ilk raylı sistemler kümesinin kurulmasına destek veren ESO, son olarak mobilya ve makine sektörlerine yönelik kümelenme çalışmaları sürdürüyor.

83 YENİ YATIRIMCI ÇEKTİ

Son dört yıl içinde Eskişehir'de yapılan teşvik belgeli yatırımların tutarı tüm sektörler için 2,4 milyar TL. Son dört yılda Eskişehir'de imalat sanayi alanındaki teşvikli yatırımların tutarı ise 1,5 milyar TL'ye ulaşmış durumda.

ESO ve ESO Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi de sanayicilere daha iyi hizmet verilebilmek amacıyla birçok yatırım gerçekleştirmiş bulunuyor. Yoldan asfalta, altyapı yatırımlarından fiber optik hatlara, ağaçlandırmadan atık su tesislerine kadar birçok kalemde toplam 56 milyon TL tutarında yatırım yapıldığı, ESO Organize Sanayi Bölgesi'nde son dört yılda 83 yeni yatırımcıya, 1,5 milyon metrekare yeni yer tahsisi yapıldığı belirtiliyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz