TMSF'den satış ilanı ve yönetmelik değişikliği

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) Adabank AŞ nezdindeki toplam yüzde 2,2383775 oranındaki hisseden oluşturulan bütünlüğün satışına karar verildi.

27.08.2022 10:14:000
Paylaş Tweet Paylaş
TMSF'den satış ilanı ve yönetmelik değişikliği

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte bazı değişikliklere gidilirken, Adabank AŞ nezdindeki toplam yüzde 2,2383775 oranındaki hisseden oluşturulan bütünlüğün satışına karar verildi.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre, söz konusu yönetmeliğin amaç ve kapsamını belirten 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait” ibaresi “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm mevduat ve” olarak değiştirildi.

Aynı yönetmeliğin "Sigortanın kapsam ve tutarı"nı düzenleyen 4'üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan” ibaresi “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki” olarak, aynı fıkrada yer alan “her bir gerçek kişi için” ibaresi “her bir kişi için” olarak ve aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Tasarruf mevduatı” ibaresi “Mevduat” olarak güncellendi.

Yönetmeliğin "Sigortaya tabi olmayan mevduat ve katılım fonu"nu düzenleyen 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki değişiklik şöyle:

“a) İlgili kredi kuruluşunun hâkim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hâkim ortakların ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar. b) İlgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velâyet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar.”

Söz konusu yönetmeliğin "Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili" olan başlığı "Mevduat ve Katılım Fonu Sigorta Primlerinin Tahsili" olarak, 7'nci, 9'uncu ve 10'uncu maddelerinin birinci fıkrasında yer alan “tasarruf mevduatı” ibareleri “mevduat” olarak değiştirildi. Bazı maddeleri bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin tamamı yarın itibarıyla yürürlüğe girecek.

'Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü' satışı

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de “Adabank AŞ’nin 2,2383775 Oranındaki Hissesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satış ilanı da yer aldı. Adabank AŞ nezdindeki toplam yüzde 2,2383775 oranındaki hisseden oluşturulan bütünlüğün satışına karar verildi. Muhammen bedeli 3 milyon 640 bin lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 20 Eylül 2022'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz