Bölgelere büyük destek

Kalkınma ajansları 2006'dan bu yana 26'ya ulaştı.

1.05.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Bölgelere büyük destek
Ulusal sınırların eski önemini kaybetmesi, yerel ve bölgesel birimlerin ön plana çıkmasıyla artık dünyanın farklı coğrafyalarındaki bölgeler birbirleriyle rekabet eder hale geldi. Dolayısıyla yerel ekonomik birimler arasında işbirliğinin sağlanması ve sosyal sermayenin geliştirilmesi, küresel alanda daha rekabetçi olacak bölgelerin ortaya çıkmasını da sağlayacak. İşte bu noktada bölgelerin desteklenmesi için devreye giren kalkınma ajansları, öncelikle yerel düzeyde bölgeler arası gelişmişlik farklarını gidermek için programlar oluşturup gerekli fonları sağlıyor. Böylece hem ulusal hem bölgesel-yerel düzeyde istihdam, gelir, ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesini hedefleniyor.

KAÇ AJANS VAR?
Dünyada ilk kez 1933 yılında ABD’de kurulan kalkınma ajansları, bugün Afrika’dan Uzakdoğu’ya dünyanın pek çok bölgesinde faaliyette. Türkiye’de ise 2006 yılında yürürlüğe giren kanun çerçevesinde ilk olarak İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajansları ile başlayan süreç, 2008 yılında 8, 2009 yılında ise 16 ajans ile devam etti. Tüm bölgelerdeki çalışmaların tamamlanmasıyla ajan sayısı 26’ya ulaştı. 2010 yılında ise kurumsallaşma süreci başladı. Yasal statüleri ve organizasyon yapıları farklılıklar gösterse de ajanslar, işlevleri bakımından temelde tek bir amaca hizmet ediyor.
Tabloyu görmek için görsele tıklayın.

O da yereldeki potansiyeli dünya ölçeğinde farklılık yaratacak şekilde harekete geçirmek. Ajanslar, bu doğrultuda öncelikle bulundukları bölgede kamu ve özel kesimle sivil toplum örgütleri ve üniversite temsilcilerinin bir araya geldiği bir kalkınma kurulu oluşturarak bölge insanlarını sorun ve ihtiyaçlara yönelik projeler üretmeyi ve bunlara destek olmayı amaçlıyor. Kalkınma ajansları, kendine özgü teknik ve finansman mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren kurumlardan oluşuyor. Ulusal düzeyde Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda uygulamacı olmayan destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle kuruluyor. Diğer kurulum amaçları arasında ise bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak yer alıyor. Kalkınma ajansları, düzey 2 bölgeleri esas alınarak kuruluyor.

AYRILAN KAYNAK NE KADAR?

Kalkınma ajansları, bölgenin rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak mali ve teknik destekler veriyor. Mali destekler doğrudan finansman, doğrudan faaliyet ve güdümlü proje destekleriyle faiz ve faizsiz kredi desteğinden oluşuyor. Teknik destekler ise kurumsal kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitim, danışmanlık, lobi faaliyetleri ile geçici süreli uzman ile danışman sağlanması şeklinde veriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz