Müthiş güç değişimi!

Onlar,üye ve bütçeleriyle Türk iş dünyasının önemli bölümünü temsil ediyor. Etki alanlarıyla da büyük bir güce sahipler.

8.09.2016 14:43:400
Paylaş Tweet Paylaş
Müthiş güç değişimi!
Aslında Türkiye’de iş dünyası örgütlenmesinin uzun bir geçmişi var. İlk olarak Islahat Fermanı sonrasında ticaret odaları kuruldu. 1882’de kurulan İstanbul Ticaret Odası (İTO) ilk örneklerden biriydi. 1950-1970 arasında ise iş dünyasının tek örgütü TOBB’du. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) şu anda da en etkin iş dünyası örgütlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. 81 ilde örgütlü ve 1 milyon 175 bin kişilik dev bir yapıdan oluşuyor. Aynı zamanda çok zengin bir kuruluş. TOBB, 2016 bütçesini açıklamasa da 5 yıl önceki bütçesi 228,3 milyon TL rakamı bile örgütün maddi gücünü kanıtlar nitelikte. TÜSİAD ise kurulduğu 1971 yılından bu yana iş dünyasını temsil eden en etkili kuruluşlardan bir diğeri... Bir zamanlar çok “siyasi” bulunduğu için eleştirilen TÜSİAD, aslında gücünü ve etkinliğini 45 yılda oluşturduğu itibarına borçlu. TÜSİAD eski başkanlarından Muharrem Yılmaz da bunu şu sözlerle anlatıyor: “TÜSİAD 43 yıl boyunca insanların taş üstüne taş koyarak oluşturdukları bir büyük itibar kurumu. TÜSİAD, bir kurum ve sadece itibarı var.” Türkiye’de sivil toplum kuruluşları son yıllarda daha da gelişti. Özellikle iş dünyası dernek ve örgütlerinin etkisi daha fazla hissediliyor. Ekonomi politikalarından eğitime, rekabetçilikten KOBİ desteklerine her alanda onların varlığını görmek mümkün...
EN ZENGİN DERNEKLER
İş dünyasının en zengin dernekleri arasında TOBB başı çekiyor. TOBB’a üye olmak zorunlu. Herhangi bir şirketin örneğin TÜSİAD’a üye olması gönüllülük esasına dayalı ama TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olmak kanunen bir zorunluluk. Bu nedenle TOBB’un toplam gelirlerinde aidat önemli bir oranı oluşturuyor. Ama TOBB, en büyük gelirini “sair hizmet gelirleri” olarak ifade edilen iştirakler ve bağlı ortaklık durumundaki şirketlerin temettülerinden elde ediyor. TOBB’un şirketlerinden elde ettiği gelirler, bütçesinin ana kalemini oluşturuyor. TOBB, son yıllarda bütçesini kamuoyuna açıklamıyor. Ancak 2011 yılında açıkladığı bütçe rakamı 228,3 milyon TL. İş dünyasının en zengin bir diğer kuruluşu İTO. Son 5 yılda bütçesi yüzde 65 oranında büyüyen İTO’nun 2016 bütçesi 261 milyon TL düzeyinde... İTO Başkanı İbrahim Çağlar, İTO’nun sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük beş odasından biri olduğunu söylüyor. 400 bine yaklaşan üye sayısıyla İstanbul iş dünyasını temsil ettiklerini ifade eden Çağlar, faaliyetleri açısından ise dünyanın en büyük odası olduklarını belirtiyor. Çağlar, bu faaliyetleri şöyle anlatıyor: “Yasal olarak yerine getirdiğimiz görevlerin dışında, ticari potansiyelleri yurtdışına açmaktan sosyal ve kültürel faaliyetlere, danışmanlık hizmetlerinden sektörel dayanışmaya kadar pek çok başlıkta faaliyetlerimiz var. 400 bin İstanbullu işadamının hem yurtiçinde hem de yurtdışında sesi oluyoruz. Sektörel talep ve beklentileri ilgili kurumlara götürüyor, çözüm yollarını arıyor ve hayata geçirilmesini sağlıyoruz. İTO’ya kayıtlı üye şirketlerimizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak uygulamalar geliştiriyoruz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz