Bulut pazarı çok hızlı büyüyecek

Bulut bilişim bir kaynak sağlama modeli olarak son yıllarda öne çıkıyor.

1.09.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Bulut pazarı çok hızlı büyüyecek

Mevcut altyapınızı özel bulut ortamına dönüştürebileceğiniz gibi tamamen özel buluta adanmış yeni bir altyapı kurmak, her iki durumda da sunacağınız hizmetlere ve hizmetlerin çeşitliliğine bağlı olarak altyapının mimarisi, maliyetleri etkilemekte. BT hizmetlerini bir genel bulut hizmet sağlayıcısından aldığınız durumda ise maliyetler tamamen almak istediğiniz hizmete göre değişmekte. Örneğin, bir bulut sağlayıcısından yazılım hizmeti (SaaS-Software as a Service) almak isterseniz, hizmeti kaç kullanıcı için aldığınız, hizmet sağlayıcının kataloğunda tanımlanmış ve standart hangi yazılım modüllerini kullandığınız, nasıl bir servis seviyesi istediğiniz gibi parametreler fiyatlandırmayı belirleyecek.

Bulut bilişimin dünyadaki büyüme hızı ve geleceği nedir?

- Bulut bilişimin önümüzdeki yıllardaki toplam pazar büyüklüğü için BT sektöründeki analistlerin farklı öngörüleri var. Ancak, rakamlar ne olursa olsun hemfikir oldukları tek bir konu var ki o da bulut pazarının çok hızlı büyüdüğü ve önümüzdeki dönemde BT bütçelerinden artan miktarda pay alacağı. Bulut bilişim pazarının önümüzdeki 8-10 yılda yıllık ortalama yüzde 20-30 civarında büyüyeceği ve 2020 yılında 200-250 milyar dolarlık bir pazar haline geleceği öngörülüyor.

Bulut bilişim günlük yaşamımızda neleri değiştirecek?
- Bulut bilişim önümüzdeki dönemde bireylerin ve kurumların bilgi işlem hizmetlerini yerden ve zamandan bağımsız kolayca ve hızla alabilmesini sağlayacak. Bu kolaylık ve hızı bireyler olarak yaşamaya başladık. Örneğin, kişisel bilgisayarlarımızda olan verilerin yedeğini bulut hizmet sağlayıcıların ortamlarında saklayarak bulut bilişimi günlük hayatımıza aldık. Kurumlara baktığımızda hem iç müşterilerine hem de biz tüketicilere sunacakları yeni hizmetlerin çok daha çabuk hayata geçtiğini göreceğiz.

Bu yöntemle şirketler hangi tip bilişim hizmetlerini alabiliyorlar?
- Bulut bilişim temelinde her şeyin hizmet olarak verilebileceği bir fikre dayanıyor. Bu açıdan bakınca günümüzde firmalar bulut sağlayıcılar üzerinde bir sanal sunucuyu hizmet olarak altyapı (IaaS), bir uygulama geliştirme ortamını hizmet olarak platform (PaaS), bir kurumsal uygulamayı hizmet olarak yazılım (SaaS) olarak alabilirler. Daha geniş bir perspektifle veri hizmetleri, iş süreçlerinin yönetimi gibi alanlarda da bulut sağlayıcıların hizmet verdiklerini görüyoruz.

Bulut bilişimi kullanan şirketlerin performansları nasıl etkileniyor? Ciroya, kâra somut etkisi var mı?
- Bulut bilişim kurumlara temelde daha fazla esneklik, çeviklik ve maliyet optimizasyonu sağlıyor. Doğal olarak maliyetlerin azalması firmaların karlılığında rol oynuyor. Yatırımların Capex’ten Opex’e kayması nakit akışı açısından avantajlı olabiliyor. Ancak, esas büyük getiri esneklik ve çeviklik ile geliyor. Her alanda rekabetin yoğun olduğu günümüzde firmaların pazara gidişlerinin, diğer bir deyişle ürün ve hizmet geliştirme süreçlerinin hızlanması, iç süreçlerdeki performansın artması, kullandıkları BT kaynaklarının değişen iş ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilmesi ciddi rekabet avantajını beraberinde getiriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz