Bulut pazarı çok hızlı büyüyecek

Bulut bilişim bir kaynak sağlama modeli olarak son yıllarda öne çıkıyor.

1.09.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Bulut pazarı çok hızlı büyüyecek


En çok talep hangi sektörlerden, hangi tip şirketlerden geliyor?
- Firmaların genel bulutu kullanması çok değişiklik gösteriyor. Bazı firmalar güvenlik çekincelerinden dolayı kritik olmayan alanlarla bulut bilişime adım atarken, bazıları ise müşteri ilişkileri yönetimi gibi kendileri için çok önem taşıyan uygulamaları bulut sağlayıcılar üzerinden kullanıyor. Ancak, zaman içinde büyük kurumların artan sayıda, regülasyonların elverdiği sürece daha fazla uygulamasını genel buluta taşımasını ve yeni uygulamaları bulut Mert Sarı kaya sağlayıcılar üzerinden hizmet olarak almasını bekliyoruz. Genel bulut pazarına baktığımızda KOBİ’ler için ciddi bir fırsat söz konusu. Bulut bilişim KOBİ’lere maliyet kontrolü, hız ve kullanım kolaylığı açısından cazip gelecek. Bir KOBİ’nin kendi BT altyapısını kurması, yönetmesi, işleri büyüdüğünde genişletmesi oldukça zahmetli ve maliyetli. Bunun alternatifi olarak BT hizmetlerini bir bulut sağlayıcıdan sağlaması, işleri büyüyünce buna paralel olarak aldığı kaynakların artması, kullandığı kadarını ödemesi ciddi bir esneklik sağlayacak. Ayrıca, harcamaların Capex’ten Opex’e kayması da başka bir avantaj. Sektörel olarak baktığımızda ise telekom sektörü hem bulut hizmet sağlayıcı olarak hem de özel bulut kullanımı ile günümüzde bir adım önde ilerliyor. Türkiye’de özel bulut kullanan müşterilerimize baktığımızda finans sektöründen kamu sektörüne uzanan geniş bir alanda örnekleri olduğunu görüyoruz.

Bulut teknolojisinin HP’deki yeri nedir?
- Bulut bilişim alanında donanımdan yazılıma, danışmanlıktan hizmetlere uzanan geniş bir alanda kapsamlı ve uçtan uca çözümlerle müşterilerimizin yanındayız. Sunduğumuz çözümlere baktığımızda üç temel alanda yoğunlaşıyoruz. Bunlardan birincisi özel, genel veya karma bulut hizmeti vermek isteyen firmalara bulut altyapıları kurmak ve mevcut altyapılarını buluta uygun altyapılara dönüştürmelerini sağlamak. Bunların yanında, bulut altyapısına sahip firmaların daha etkin yönetilmesi ve daha güvenli olması için HP’nin bulut bilişimdeki bilgi birikimi ve çözümlerini sunuyoruz. İkinci kategoride kurumlara danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bu bağlamda bulut bilişimin iş geliştirme ve BT alanında ne gibi yararlar sağlayacağını belirleyerek firmalara bulut stratejilerinin oluşturulması ve yol haritası çıkarılmasında rehberlik ediyoruz. Ayrıca kendi ortamlarında bulut altyapısını hayata geçiren kurumlarda kesintisiz çalışmayı sağlamak için destek ve eğitim hizmetleri sunuyoruz. Son olarak da kurumların, HP ve iş ortaklarının altyapıları üzerinden bulut hizmetleri almasına imkan tanıyoruz.

Güvenlik önlemleriniz neler?
- HP laboratuarlarında bir bölüm sadece bulut güvenliği konusuna odaklanmış durumda ve bugüne kadar alışılagelmiş güvenlik tekniklerinin ötesinde farklı yöntemlerle bulut ortamlarının korunması için araştırmalar yapıyor. Örneğin, dinamik koruma (dynamic defence) projesi ile saldırıda bulunacak kötü niyetli kişilerin sistemi önceden takip ederek açıkları anlaması zorlaştırılıyor. HP Bulut Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri kurum içindeki insan, teknoloji ve süreçleri içeren güvenlik konularına odaklanarak riskleri minimize etmeye odaklanıyor. HP Bulut Güvenliği Referans Mimarisi, bulut ortamına yapısal ve bütünsel olarak bakarak her bir katman ve bileşende eksiksiz güvenlik tasarımı yapmanızı sağlıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz