Doğru lideri bulan daha başarılı oluyor

Adecco Doğu Avrupa Bölge Direktörü Tibet Eğrioğlu’yla Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri’nin İK politikalarını ve yeni dönem İK stratejilerindeki değişimi konuştuk.

25.03.2014 21:52:140
Paylaş Tweet Paylaş
Doğru lideri bulan daha başarılı oluyor
Aslında sürpriz değil.... Başarılı insan kaynakları uygulamaları, uzun yıllardır beğenilme kriterleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Adecco Doğu Avrupa Bölge Direktörü TİBET EĞRİOĞLU da bu görüşte. "En Beğenilen Şirketler” sıralamasında yer alan şirketlerin en başarılı çalışanları yetiştirmekte, şirkette tutmakta ve işe almada başarılı olduklarını söylüyor.

Doğru lideri bulma konusunda usta olduklarına değiniyor ve "Değişimi ve verimliliği insan kaynakları stratejisinin ana eksenine koyan şirketler, her zaman daha çok beğeni topluyor” diye konuşuyor.

Türkiye'nin En Beğenilen Şirketleri uzun yıllardır başarılı İK çalışmalarıyla da ön planda... Adecco Doğu Avrupa Bölge Direktörü Tibet Eğrioğlu da bu görüşte. Ona göre bu şirketler, başarılı çalışanları yetiştirme, şirkette tutma ve işe alma konularında oldukça güçlü durumda.

Bunun yanında bu şirketlerin doğru lideri bulmakta da oldukça becerikli olduklarını söyleyen Eğrioğlu, İK’da yeni dönem başarı sırrının değişimi ve verimliliği insan kaynakları stratejisinin ana eksenine koymak olduğunu belirtiyor.

Şirketlerin özellikle krizin ardından İK politikalarında dikkat ettikleri noktaların değiştiğine de değinen Eğrioğlu, “Daha önce organizasyonlarda çalışanlar için genele yayılan standart kazanımlar sağlamak önemliydi. Krizden sonra belli pozisyonlarda, kilit olarak görülen alanlarda görev yapan kişilere yönelik stratejiler geliştirildi” diye konuşuyor. Tibet Eğrioğlu’yla Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri’nin İK politikalarını ve yeni dönem İK stratejilerindeki değişimi konuştuk:

Dünyada insan kaynakları çözümleri konusunda özellikle mevcut krizin ardından beğenilen şirketlerde strateji değişikliği oldu mu?
- Dünyada değişik coğrafya ve kültürde insan kaynakları konusunda uygulanan stratejilerde farklılıklar görülüyor.~
Mevcut krizin ardından özellikle belli konularda önceliklerin değiştiğini de söyleyebiliriz. Daha önce organizasyonlarda çalışanlar için genele yayılan standart kazanımlar sağlamak önemliyken, krizden sonra belli pozisyonlarda, kilit olarak görülen alanlarda görev yapan kişiler belirlendi.

Bu kişilerin gelişimlerini, şirkette kalıcılıklarını sağlayan süreçler daha da önem kazandı. Özellikle krizde şirketin geleceğini belli bir rotada götürebilecek kapasiteye sahip liderlerin organizasyondaki kalıcılığı, başarısı, mevcut ve gelecek performanslarının en üst düzeyde olabilmesi insan kaynakları stratejileri açısından birincil derece öneme sahip oldu.

Türkiye’de beğenilen şirketleri de düşündüğünüzde bu şirketler özelinde yeni İK çalışmaları neler?
- Türkiye’de beğenilen şirketlerin insan kaynakları departmanları, özellikle yetenek yönetimine, kişilerarası ilişki gelişimine destek sağlayan konularda çalışmalar yapıyor. Çalışanın mevcut iş tanımı dışında var olan diğer yeteneklerini de kullanabilmesi, birey olarak kendisini daha özgür ve yaratıcı ifade edebileceği platformlarda yer alabilmesi gittikçe önem kazanan bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Beğenilen şirket olma kriterleri arasında insan kaynaklarının önemi nedir size göre?
- İnsan kaynaklarının şirketin tepe yönetimiyle çalışanlar arasında köprü olarak kurum ihtiyaçlarına doğru cevap verebilmesi çok önemli. Bunun yanında doğru yeteneklerin bulunması, çalışan memnuniyetinin ve bağlılığının sağlanması konularında göstereceği varlık ve başarılı çalışmalar, beğenilen şirket olma kriterleri arasında önemli yer teşkil ediyor. Bu noktada hem globalde hem de ülkemizde sık sık araştırmalar yapılıyor ve şirketler de insan kaynakları stratejilerini oluştururken bu araştırmaların sonuçları kullanılıyor.~
İnsan kaynakları özelinde hangi çalışmaları hayata geçiren şirketler daha çok beğeni topluyor size göre?
- Değişimi ve verimliliği insan kaynakları stratejisinin ana eksenine koyan şirketler her zaman daha çok beğeni topluyor. Doğal seyir ve değişen makroekonomik konjonktürlerde değişim yönetimi yapan ve dikkatle uygulayan şirketlerin başarılı olduğu görülüyor. Mikro açıdan baktığımızda ise kurumsal olarak daha standart ama esnek ve şeffaf bir organizasyon yapısına ulaşılması isteği var.

Özellikle organizasyonlar büyüdüğünde karar mekanizmasının hiyererarşik yapıda yavaşladığı, verimin düştüğü bilinen bir gerçek. Bu gibi durumlarda sadeleşmeye giderek hantal bir yapının önüne geçen, yalın ve süreç odaklı organizasyonlar daha çok beğeniliyor.

Size göre çalışan memnuniyetinin ideal şirket olma kriterleri arasındaki yeri ne olmalı? Mevcut uygulamalarda nasıl? Yeterince önem veriliyor mu? Beğenilen Şirketler özelinde de yeterince önem verildiğini düşünüyor musunuz?
- Giderek sadeleşen ve yalınlaşan organizasyonlarda heyecan veren projeler, çalışanların potansiyel yeteneklerini ortaya koymalarına izin veren süreli çalışmalar, çalışan üzerinde ciddi memnuniyet yaratıyor. Ayrıca motivasyonu da yüksek tutuyor. Gelişim fırsatlarının sunulduğu şirketlerin, çalışan üzerindeki ideal şirket algısını güçlendirdiği biliniyor. Bunu sağlayabilen şirketler de çalışan memnuniyeti yüksek düzeyde görülüyor. Beğenilen şirketlerin kendi kurumları içinde yaptığı çalışan memnuniyet anketlerinde hep yüksek sonuçlar alındığını biliyoruz.

En beğenilen şirketler arasında üst sıralarda yer alan Koç, Turkcell ve Arçelik gibi şirketlerin İK uygulamaları anlamında nasıl değerlendirirsiniz? Neleri farklı yapıyorlar?
- Bence en farklı yaptıkları şey, doğru liderleri yaratmak veya dışardan kazanmak. Beğenilen şirketlerin bazıları söz konusu şirketlere lider yetiştirmek üzere yıllarca içeriden yöneticilere yatırım yapıyor. Bazıları da dışarıdan en başarılı lideri kazanma yoluna gidiyor. Ancak hangi yolu seçerlerse seçsinler, doğru lideri bulmakta diğer şirketlerden daha başarılı oldukları kesin. ~
Bunun yanında yıllardır “En Beğenilen Şirketler” arasında yer alan bu 3 şirket için şüphesiz ki ortak nokta kalite, yenilikçilik ve güvenirlikten geçen bir çerçeveyi istikrarla çizebilmiş olmaktır. Ayrıca bu 3 şirketin teknoloji kullanımı ve yenilikçiliğiyle öne çıktığı da biliniyor. İnsan kaynaklarında da paralel şekilde iş verimliliğini yükselten, çalışanlarına esnek ve yenilikçi imkanlar sunan insan kaynakları stratejileri, çalışan memnuniyeti anketlerine de olumlu yansımalar sağlıyor.

“En Beğenilen Şirketler”i insan kaynakları kalitesi açısından nasıl değerlendirirsiniz?
- En Beğenilen Şirketler’in en başarılı çalışanları yetiştirmekte, şirkette tutmakta ve işe almada da en başarılı oldukları biliniyor. Ayrıca iş dünyasındaki başarı farklılaşmaktan geçiyor. Ancak farklılaşma için inovasyonu ve teknolojiyi iyi kullanmak gerekiyor. İnsan kaynağını doğru seçmeye önem veren en beğenilen şirketlerin devamında inovasyon ve teknoloji yatırımıyla iş verimliliğini yüksek tuttuğu gözlemleniyor.

Bu durum da insan kaynaklarında kaliteyi beklentiye uygun şekilde hep yüksek noktada tutuyor. Tabii ki söz konusu İK uygulamaları ancak üst yönetimin vizyonuyla tamamen paralel. İK’nın yöneticisi bu desteği almadan hedeflerine ulaşamaz. Dolayısıyla şirketin bu konudaki başarısında üst yönetim ekibi ve şirketin liderinin tutumu son derece belirleyici.

"ESNEK ÇALIŞMANIN ÖNEMİ ARTACAK"
2014 yılında şirketlerin ajandasında İK uygulamaları anlamında neler olacak?


İŞ GÜCÜ MOBİLİTESİ
Kriz sonrası duyarlılığını sürdüren ve piyasalardaki gelişimleri dikkatle izleyen birçok şirkette, önümüzdeki dönemde insan kaynakları açısından verimliliği artıracak esnek çalışma saatleri ve iş gücü mobilitesi gibi konular gündemde olacak.~

TERCİH EDİLEN ŞİRKET
Teknoloji ile büyüyen ve gelişen kuşaklar için çekici ve tercih edilen bir şirket olmanın en önemli unsurlarından biri olarak değerlendirilecek esnek çalışma saatleri önemli. Bu, çerçevesi doğru çizildiğinde, doğru ve verimli uygulandığında maliyetlerin de düşürülmesini sağlayacak önemli bir İK uygulama konusu.

2014 İK AJANDASI NE OLACAK?
TASARRUF YILI
2014'ün yine tasarruf yılı olması gerektiği açıklamalarından yola çıkarak şirketlerin 2014’te önem vereceği konular; yönetim gelişimi, personel maliyetlerini optimizasyonu ve stratejik insan kaynakları planlaması olacaktır.

İK PAZARI BÜYÜYECEK
Bu da İK konularında, özellikle de işe alım konusunda hizmet veren İK pazarının büyüyeceğini gösteriyor.

FARKLI ALANLARA YATIRIM
Adecco Türkiye’nin geliri 2013 yılında yüzde 35 civarında büyüdü. Biz Adecco Group olarak 2014 yılında iki farklı alanlara yatırım yaparak yüzde 30 büyüme hedefini gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz