"İzmir’de sürdürülebilir kalkınma, için çalışıyoruz"

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Ergüder Can, sürdürülebilirlik üzerine sorularımızı yanıtladı.

17 TEMMUZ, 20150
Paylaş Tweet Paylaş
İzmir’de sürdürülebilir kalkınma, için çalışıyoruz
Kalkınma ajansları’nın bölgesel gelişmeyi hızlandırmada ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada temel rolünün bölgedeki yerel dinamikleri harekete geçirerek, kaynakların verimli ve etkin kullanımı amacıyla koordinasyon görevini üstlenmek olduğunu belirten İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergüder Can , “İzmir; altyapısı, olanakları, üniversitelerindeki bilgi birikimi ve gelişmiş sanayisi ile sürdürülebilir kalkınma modeline geçiş için önemli bir potansiyeli içinde barındırıyor. İZKA olarak sürdürülebilir kalkınma modelinin yaratılmasında kamu, özel, sivil toplum kesimlerinin işbirliğinin sağlanması temel görevimiz” diyor.
Sürdürülebilir Planlama kapasitesi ile birlikte kaynak tahsis mekanizmasına sahip , Kalkınma Ajansı şeklinde yerelde etkin bir kurumsal yapıya olan ihtiyaç ilk olarak 1963 yılında hazırlanan ‘Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nca ortaya konuldu. Kalkınma Ajansları’nın sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması konusunda yerel aktörler ve dinamikler arasında sinerji oluşturacak kaynakları harekete geçirerek yerel kalkınma çabalarının etkisini artıracağı öngörüsünde bulunuldu. 1970’li yıllara dek çeşitli ülkelerin benimsedikleri bölge planlama yaklaşımları ülkelerin sosyoekonomik, siyasi ve kültürel yapılarına göre çeşitlenmekle birlikte, hemen hepsinde görülen ortak amaçlar; “kaynakların optimum kullanımı, ekonomik yararın olabildiğince arttırılması ve yararın bölgeler arasında hakça/ dengeli dağılımı” oldu. Bunlara, 1980’li yıllardan bu yana ‘sürdürülebilirlik/ çevrenin ve yaşam kalitesinin korunması’ da eklendi. Kalkınma Ajansları’nın bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada temel rolünün bölgedeki yerel dinamikleri harekete geçirerek, kaynakların verimli ve etkin kullanımı amacıyla koordinasyon görevini üstlendiğini belirten İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Ergüder Can, “Kamu, özel, sivil toplum kesimlerinin faaliyetlerini ortak hedeflere yönlendirmek amacıyla katılımcı planlama teknikleri ve ortak akıl ile strateji geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmek, mevcut teknik ve mali destek araçlarıyla bu stratejilerin hayata geçirilmesini sağlamak hedefleniyor” diyor. Can, sürdürülebilirlik üzerine sorularımızı yanıtladı:

Sürdürülebilirlik konusunda kalkınma ajanslarının ne gibi faaliyetleri var?
Kalkınma Ajansları'nın en önemli görevlerinden biri bölge planlarının katılımcı planlama ilkelerine uygun olarak hazırlanmasında koordinatör rol üstlenmek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz