Öncü rol üstleniyoruz

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) genel müdürü Fevzi Onat’a yeni dönemi sorduk.

1.01.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Öncü rol üstleniyoruz


Önümüzdeki dönemde deyine bu çerçevede mi hareket edeceksiniz?
Son dönemde, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak yatırımlara sağladığımız kredilerle ülkemizin alternatif enerji kaynaklarına getireceği katkıyı çok önemsiyoruz. Bu çerçevede özellikle enerji verimliliği projelerinin finansmanına öncelik vermeyi planlıyoruz. Çevreye duyarlı proje-yatırımcı-banka üçgenini oluşturabilmek hem önceliğimiz hem de misyonumuz diyebiliriz.

Bu alanda sunduğunuz kredi imkanlarından söz eder misiniz?
Misyonumuz gereği ülkenin gelişmesine, kalkınmasına yönelik istihdama katkısı olacak ve özel sektör tarafından geliştirilecek gerek sanayi gerekse hizmet sektörü ve enerji dahil altyapı yatırımlarının tamamı, bizim ilgi ve odak alanımıza giriyor. Bu nedenle buradaki gelişmeleri çok önemsiyoruz. TSKB olarak ürünümüz orta/uzun vadeli yatırım kredisidir. Bu tarz bir finansman da yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılamak anlamında zaten her zaman önemli bir üründür. Bu alanda oluşturduğumuz bilgi birikimi ve tecrübeyi, yeni uzun vadeli kaynaklar sağlamaya çalışarak kullanmaya, geliştirmeye devam edeceğiz.

Özellikle hangi alanlarda olacak destekler?
Konuyla ilgili kamu otoritelerinin hedeflerini, Türkiye’nin gelecekteki enerji ihtiyacıyla ilgili yaptıkları projeksiyonları ve hazırladıkları senaryo çalışmalarını dikkatle takip ediyoruz. Onların yönlendirmeleri, kendi enerji finansmanı stratejimizi oluşturmamızda çok önemli. Bu kapsamda TSKB olarak kaynak sağladığımız uluslar üstü kuruluşlarla birlikte hem yenilenebilir enerji hem de enerji verimliliği projelerinin finansmanı için “İklim Değişikliğini Önleme Kaynak Paketi” oluşturduk. Bu paketle enerjinin hem rüzgar, güneş, su, jeotermal ve biokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan sağlanması hem de enerji verimliliği projeleriyle tasarrufun desteklenmesini amaçlıyoruz. Dünya Bankası’nın “Temiz Teknoloji Fonu”(CTF) adıyla uygulamaya koyduğu destek kredisini, dünya çapında ilk kullandırdığı iki bankadan biriyiz. Dolayısıyla, önümüzdeki dönemde de hem yenilenebilir enerji projelerine hem de en az onun kadar önemli olan enerji verimliliği projelerine desteği bu çerçevede sürdüreceğiz. Şirketlere verdiğimiz destek, finansman olanaklarıyla sınırlı değil. İştirakimiz Escarus aracılığıyla da çevre, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi alanlarda danışmanlık hizmeti de veriyoruz.

Şu ana kadar enerji sektörüne ne kadarlık bir destek sundunuz?
Enerji projeleri uzun soluklu projelerdir. Yatırım dönemi 2-5 yıl sürebiliyor. Dolayısıyla, kredilerin kullandırılması da bu süreçlere paralel bir şekilde gerçekleşiyor. TSKB olarak bugün itibariyle toplam kurulu gücü 3.460 MW olan 97 adet yenilenebilir enerji projesi finanse etmiş bulunuyoruz. Bu projeler, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 17’sine denk geliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz