Öncü rol üstleniyoruz

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) genel müdürü Fevzi Onat’a yeni dönemi sorduk.

1.01.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Öncü rol üstleniyoruz


Destek olduğunuz projelerin büyüklüğü nedir?
Projelerin toplam yatırım tutarı 6,2 milyar dolar, bizim taahhüt ettiğimiz finansman ise 1,8 milyar dolar. 2003 yılından bu yana enerji üretimi sektöründe toplamda 1,6 milyar doları fiilen kullandırdık. Aslında yenilenebilir enerji alanında bugüne kadar 250 civarında projeyi değerlendirdik. Finanse edilen 97 adet projenin 57 adedini de diğer bankalarla ortak olarak finanse ettik. Finansman sağladığımız projeler arasından 2 bin megavatlık 65 adet proje ise faaliyete geçti.

Enerji verimliliği konusunda da çalışmalarınız var değil mi neler yapıyorsunuz?
Çimento, demir çelik, petrokimya, kimya, ambalaj, kağıt gibi enerjiyi yoğun olarak kullanan birçok sektörde, daha az enerji tüketerek aynı işi yapmanın, yani enerji verimliliği konusunun da en az yenilenebilir enerji kadar önemli olduğu artık fark edildi. Biz de TSKB olarak, son 2 yıldır enerji verimliliği yatırımlarına özel bir önem veriyoruz. Yatırım projelerinin finansmanı konusunda yıllardan beri sürdürmüş olduğumuz öncü rolü, son yıllarda enerji verimliliği projelerinin finansmanına yoğunlaştırdık. Aralık 2012 itibariyle 27 farklı enerji verimliliği projesini finanse ettik. Bu projelerle sağlanacak enerji tasarrufu 188 bin hanenin bir yıllık ısınma ihtiyacına karşılık geliyor. Enerji verimliliği projesi için tahsis edilen kredi tutarı ise 316 milyon doları düzeyindedir. Bu yatırımlar sonucunda 1.055.000 ton/yıl C02 salınımı azalması ve 185.264 TEP(ton petrol) karşılığı enerji tasarrufu sağlandı.

Sektördeki liberalleşme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?
EPDK gibi bir üst kurulun mevcudiyeti çok önemli, regülasyon ve uygulamalar artık daha net. Bütün bu gelişmeler paralelinde finansman koşulları belli standartlara oturdu. Enerji finansmanı giderek daha sağlıklı yapılara ulaştı ve devam eden liberalleşme paralelinde, yani üretim-dağıtım, toptan-perakende satış kanallarının özelleşmesinin tamamlanmasıyla birlikte ileriki yıllarda daha yenilikçi, farklı sermaye piyasası enstrümanlarını da kullanabilen daha gelişmiş finansman yapılarının mümkün olabildiği duruma gelineceğini umuyoruz.

‘YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI DAHA DA YÜKSELECEK’
SEKTÖRÜN SEYRİ
Nüfusu ve potansiyeliyle büyük ve gelişen bir ülkeyiz. Bu büyüme sayesinde enerji özelindeki yatırım hamlesinin bir süre daha hızlı devam edeceğini söylemek mümkün. Elektrik enerjisi üretiminde fosil yakıtlar ve ithal girdilerin payı yüksek. Yenilenebilir enerji üretimindeki artış, dışa olan bağımlılığı azaltıp cari açığa da olumlu katkıda bulunacak. Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretiminden aldığı payın yükselmesini bekliyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz