Sürdürülebilirlik bilinci iş dünyasında yaygınlaşmalı

SKD Başkanı Galya Frayman Molinas, sorularımızı yanıtladı...

1.10.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Sürdürülebilirlik bilinci iş dünyasında yaygınlaşmalı
SÜRDÜREBİLİRLİK kavramı Avrupa’da uzun yıllardır gündemde olsa da Türkiye’de henüz emekleme aşamasında. Dolayısıyla gidilecek çok yol var. Bu noktada Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), 2004 yılından bu zamana gerek kamu, gerek özel sektör ve gerek akademik çevrelere yol gösteriyor. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin Türkiye’deki temsilcisi ve tek iş ortağı olan SKD, son dönemde ise önemli kamu ve özel paydaşlarla sürdürülebilir kalkınma uygulamalarını hayata geçirdi. SKD Başkanı Galya Frayman Molinas, bundan sonra da çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söylerken sorularımızı ise şöyle yanıtlıyor:

Son yıllarda Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda nasıl bir aşama kaydedildi? Sürdürülebilirlik konusunda şirketler ve tüketiciler yeterli farkındalığa sahip mi?

- Sürdürülebilir kalkınma, Türkiye için oldukça yeni, ancak özellikle Avrupa’da yıllar önce çalışılmaya başlanan bir alan. Dünya çapında öne çıkan konular, enerji verimliliğinin sağlanması, orman kayıplarının önüne geçilmesi, düşük emisyon teknolojilerinin büyümesi, yenilenebilir yakıt ve enerji depolama altyapılarının geliştirilmesi, yüksek karbonlu yakıtların yerine düşük karbonlu yakıtların tercih edilmesi, karbon tutma ve depolama, biyolojik çeşitliliğin korunması, su ve geri dönüşüm modelleri ve teknolojileri olarak özetlenebilir. Sürdürülebilir kalkınma ülkemizde henüz emekleme safhasında. Ancak Türkiye’de faaliyet gösteren bazı uluslararası kurumlar ile yine bazı lider Türk şirketlerinin konuyla ilgili çok önemli çabaları var. Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma konusu, Kalkınma Bakanlığı liderliğinde yürüyor. AB uyum çalışmalarının neredeyse tümünün temelinde sürdürülebilirlik var. Türk ekonomisi için yapılabilecek en değerli katkılardan biri sürdürülebilirlik bilincinin Türk iş dünyasında yaygınlaştırılmasıdır. Dernek olarak bu hedefe hizmet eden çalışmalar yapıyoruz.

SKD ne zaman kuruldu?
- İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) 2004 yılında kuruldu. Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’deki temsilcisi ve tek iş ortağıyız. SKD üyeleri think-tank şeklinde yapılanmış iç çalışma gruplarında birlikte düşünüp çözüm önerileri getiriyor, projeler geliştiriyorlar. Bu süreçte ortaya çıkan ortak aklı kendi şirketlerine taşıyorlar. Dernek olarak rolümüz bu alandaki birikimimizi iş dünyasına sunmak, bir anlamda kılavuzluk etmek. Bunun dışında bilincin arttırılması, iyi uygulama örneklerinin çoğaltılması ve konuya ilişkin genel altyapıları hayata geçirmek için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca özellikle kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak sürdürülebilir kalkınma konusuna ilişkin politikalar geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz