Anadolu’nun Talep Haritası

Türkiye’de her sektörde olduğu gibi bilişimde de üç büyük ilin ağırlığı var. Ancak, sektör yetkilileri, son dönemde Anadolu’dan ciddi talep artışı geldiğine, buna bazı illerin öncülük ettiğine dikk...

1.06.2004 03:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Türkiye’de her sektörde olduğu gibi bilişimde de üç büyük ilin ağırlığı var. Ancak, sektör yetkilileri, son dönemde Anadolu’dan ciddi talep artışı geldiğine, buna bazı illerin öncülük ettiğine dikkat çekiyorlar. Listenin başında ise Bursa, Kocaeli, Antalya, Gaziantep ve Denizli var. Henüz payları yüzde 15-20 düzeyinde. Ancak, ihracat ve AB’ye hazırlık süreci gibi etkenlerle bu payın hızla yükselmesi bekleniyor. Hatta bazı yetkililer, 2006’ya kadar ikiye katlanacağını tahmin ediyorlar.  
 
Türkiye’de hemen her sektörde olduğu gibi bilişimde de ekonomiye en büyük katkı Ankara, İstanbul ve İzmir’den geliyor. Bu üç kent, Türkiye’de tüm sektörlerde ekonominin nabzını tutuyor. Ancak, son dönemde Anadolu kentlerinin ekonomiye katkısının da önemli ölçüde arttığı gözleniyor. Bursa, Kocaeli, Antalya, Denizli, Manisa, Gaziantep, Adana gibi illerde gelişen ekonomik aktivite, Anadolu’nun Türk ekonomisine katkısını da her geçen gün artırıyor. Bu trend, aynı zamanda çok sayıda sektöre ve şirkete de yeni bir potansiyelin kapısını aralıyor.  
 
Anadolu kentlerinin gelişen sanayi ve ticaret faaliyetleri, İstanbul, Ankara ve İzmir’de olduğu gibi teknoloji yatırımlarını da gündeme getiriyor. Şirketlerin büyüme ve dünyaya açılma sürecinde,  bilgi teknolojilerine yönelik talepleri de artıyor. Öyle ki her yıl yüzde 25’lik bir büyüme yakalıyor. BT ürün ve hizmetleri talebinde Anadolu'nun payı İzmir ve Ankara dışarıda bırakıldığında yüzde 15-20 civarında. Bazı yöneticilere göre, bu oran, içinde bulunduğumuz dönem için küçük. Ancak, ortak görüş, Anadolu’dan gelen talebin artmaya devam edeceği ve bölgenin sektöre katkısının artacağı yönünde.  
 
Anadolu’nun BT ürün ve hizmetlerine yönelik talepleri ağırlıklı olarak kurumsal kimliğe sahip son kullanıcılardan geliyor. KOBİ’ler başta olmak üzere ihracata yönelik üretim yapan Anadolu işletmeleri, PC ve sunucu gibi donanım ürünleriyle birlikte kurumsal uygulama yazılımlarına da yatırım yapıyor. Orta ve  
büyük bilgisayar sistemleri, kurumsal kaynak planlaması başta olmak üzere çeşitli kurumsal uygulamalar, mobil çözümler ve Linux gibi açık platformlar, öne çıkan talepler arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönem taleplerin daha da çeşitleneceğini söyleyen sektör yöneticileri, 2006 yılına kadar Anadolu’nun BT sektörüne katkısının iki katına çıkması bekliyorlar.  
 
Anadolu’nun payı artıyor  
 
BT ürün ve hizmet talebinde Anadolu’nun payı, 3 büyük şehir olan İstanbul, İzmir ve Ankara’ya oranla daha küçük. Ancak, son dönemde Anadolu’da bilişim teknolojileri (BT) ürünlerine yönelik ilginin ve satış potansiyelinin giderek arttığı gözlemleniyor. Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tansu Yeğen, yapılan araştırmaların da bu gerçeği ortaya koyduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor:  
 
“KOBİ’lerin ekonomik performansını ve teknoloji haritasını çizmeyi amaçladığımız bir araştırma yaptık. Bu araştırma, küçük ve orta boy işletmelerin, krizin ardından son 3 yılda özellikle internet teknolojilerini daha fazla kullanmaya başladıklarını gösterdi. Araştırmanın verileri, 2000 yılında yüzde 72 olan internet kullanım oranının yüzde 80’e çıktığını ortaya koyuyor. KOBİ’lerin de bu süreçte verimliliği seçtiğini gördük. Araştırmaya göre, PC penetrasyonu 2000 yılına oranla yüzde 3 artış göstererek 855 bin adete çıktı. Web sitesi olan şirketlerin oranı yüzde 40’dan yüzde 53’e çıkarken e-ticaret yapan şirket sayısı da yüzde 2’den yüzde 7’ye yükseldi. Anadolu’dan gelen talebin artmasında bu rakamların etkisi büyük”.  
 
Yıllık büyüme yüzde 25  
 
Sektör yetkililerinin tahminlerine göre, bugün BT ürün ve hizmetlerinde Anadolu’nun payı yüzde 15-20 düzeyinde. Hewlett Packard (HP) Türkiye Kişisel Sistemler Grubu Ülke Müdürü Serdar Uçar, bu oranın önümüzdeki dönem artacağına işaret ediyor. Uçar, HP olarak Anadolu pazarına ilişkin beklentilerine ilişkin şöyle diyor: “HP Türkiye olarak Anadolu pazarında 2002'de yüzde 90, 2003 yılında ise yüzde 70 büyüdük. 2004 yılında, pazardaki büyümenin de etkisiyle, bölgede yine yüzde 70 oranında bir büyümeyi hedefliyoruz”.  
 
Oracle Türkiye Satış Müdürü Cem Şatana’ya göre ise Anadolu’nun payı İzmir, Ankara ve kamu sektörü dışarıda bırakılırsa, yüzde 10 düzeyinde. Her yıl bu oranın artış gösterdiğini söyleyen Şatana şöyle konuşuyor:  
 
“Anadolu’dan gelen talep her yıl yüzde 20-25 büyüme gösteriyor. Bu, sektörün ortalama büyüme oranından yüksek bir oran. Önümüzdeki dönem de artışın yüzde 20-25'lerin altında olmayacağını düşünüyorum”.  
 
En hareketli iller  
 
Anadolu’da BT ürün ve hizmetlerine yönelik talebin en hareketli olduğu illerin başında Bursa yer alıyor.  
Son dönemde başta donanım olmak üzere bilişim yatırımlarını en çok artıran iller sıralamasında, Bursa’nın ardından Kocaeli, Antalya, Denizli, Manisa, Gaziantep ve Adana geliyor. Denizli, Bursa ve Gaziantep gibi  
ihracat odaklı illerde ciddi yazılım yatırımları yapılıyor ve iş süreçleri teknolojiye taşınıyor. Bu illerde talep özellikle tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden geliyor.  
 
IBM Türk Genel Sektör Pazarlama Müdürü Selda Şenkaya, Manisa’da sanayinin son dönemde inanılmaz bir hızla geliştiğini söylüyor ve şu değerlendirmeyi yapıyor:  
 
“Manisa’da son dönemde özellikle beyaz eşya yan sanayi ve elektronik alanlarında çok ciddi bir sanayi gelişimi var. Bu gelişim BT ürün ve hizmetlerine olan talebin de kaynağını oluşturuyor. Daha yüksek performans sunan daha gelişmiş platformlara, kesintisiz üretim sağlayacak süreklilik hizmetlerine yönelik talep giderek artıyor”.  
 
Kocaeli’de BT ürün ve hizmetlerine yapılan yatırımların büyük bölümü üretim yapan işletmelerden geliyor. Antalya’da ise turizm sektörü talebin büyük bölümünü oluşturuyor. Anadolu’da BT ürün ve hizmetlerine yönelik talepte öne çıkan diğer iller ise Kayseri, Konya, Tekirdağ, Erzurum, Samsun, Trabzon, Bilecik, Balıkesir, Uşak, Afyon, Isparta, Mersin, Eskişehir olarak sıralanıyor.  
 
Mobil çözümlere talep artıyor  
 
Indeks Yönetim Kurulu ve TÜBİSAD Başkanı Erol Bilecik, Anadolu’nun BT talebinde son dönemde mobil çözümlerin de öne çıktığını söylüyor. Bilecik, “Mobil çözümlere olan talep İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde olduğu gibi Anadolu’da da artış gösteriyor. Bursa, Adana, Antalya, Erzurum, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Denizli, Kocaeli, Balıkesir, Mersin, Kayseri ve Konya gibi illerde yazılım ürünlerine ve mobil çözümlere ciddi talep var” diyor.  
 
HP Türkiye Kişisel Sistemler Grubu Ülke Direktörü Serdar Uçar da, Anadolu’da mobil ürün ve hizmet satışlarını artırdıklarını söylüyor. Uçar, Anadolu’dan gelen talebi şöyle değerlendiriyor:  
“Anadolu'dan gelen taleplerde tüketici ürünlerinin ağırlığı söz konusu. Bunda elbette tüm Türkiye pazarında olduğu gibi, Anadolu'da da artan mağaza kanalıyla satışların etkisi büyük. Bölgede mobil ürünlere yönelik talep hızla artıyor. HP Türkiye olarak bölgedeki mobil pazarda 2003 yılında satışlarımızı yüzde 220 arttırdık. Anadolu pazarının bir diğer itici gücü de üniversiteler. Bölge üniversitelerinden gelen PC talepleri donanım tarafında Anadolu’dan gelen talebin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Sadece geçtiğimiz yıl içerisinde bu üniversitelerden aldığımız PC talebi 3500 adedin üzerinde oldu”.  
 
İhracat, b��yümenin lokomotifi  
 
Sektör yetkililerine göre, Anadolu illerinin taleplerinde donanım hala ağırlıkta. Ancak, son dönemde yazılım ürünlerine yönelik talepte ciddi bir büyüme olduğuna dikkat çekiliyor. HP’den Serdar Uçar, “Hem yazılım hem donanım tarafında Anadolu’dan gelen talebi son dönemde tetikleyen unsurlardan biri de ihracat” diye konuşuyor.  
 
Anadolu’da ihracata yönelik üretim yapan işletmelerin sayısı arttıkça BT talebi de artış gösteriyor.  İhracata yönelik sanayinin önem kazandığı illerde daha yüksek performans sunan, daha gelişmiş platformlara ve kesintisiz üretim sağlayacak süreklilik hizmetlerine yönelik talep dikkat çekiyor. Yine ihracata yönelik sanayinin önem kazandığı illerde, bulunan sanayiler, buradaki talebin kaynağını oluşturuyor. Örneğin, Bursa ve Adapazarı’nda talep ağırlıklı olarak otomotiv ve otomotiv yan sanayisinden geliyor. Aynı şekilde Manisa’da elektronik ve beyaz eşya yan sanayisinde talep yoğun. Gaziantep ve Denizli’de tekstilden gelen talep yüksek. Uşak ve Eskişehir’de ise talep ağırlıklı olarak seramik ve inşaat malzemeleri sektöründen kaynaklanıyor.  
 
Bölgelerin payı  
 
Bilişim teknolojilere olan talebin büyük bir oranı Türkiye’de ekonominin kalbi olan İstanbul’un içinde olduğu Marmara Bölgesi’nden geliyor. TÜBİSAD’ın araştırmasına göre Türkiye'de BT ürün ve hizmetleri talebinde Marmara Bölgesi’nin payı yüzde 55 düzeyinde. Marmara Bölgesi’nin ardından en büyük payı İç Anadolu Bölgesi alıyor. Burada da kamu sektörünün kalbi olan Ankara’nın etkisi büyük. BT talebinde yüzde 15-17 arasında pay alan İç Anadolu Bölgesi’nin ardından da Ege Bölgesi geliyor. Ege Bölgesi’nin BT ürün ve hizmetlerine yönelik talepteki payı yüzde 8 civarında. Sonuçta bu üç bölge toplam talebin yüzde 78-80'ini oluşturuyor.  
 
TÜBİSAD Başkanı Erol Bilecik, bu üç büyük bölgedeki üç büyük şehirde de oranların bölgelerin yüzde 90’ını oluşturduğunu söylüyor. Bilecik, pastadan geriye kalan yüzde 20-22’lik payın ise diğer 4 bölge arasında paylaşıldığını belirtiyor. Bu bölgeler içinde Akdeniz yüzde 7 ile en büyük payı alırken, onu, yüzde 5-6 civarındaki bir oranla Karadeniz Bölgesi takip ediyor. Bu bölgelerin arkasından da yüzde 3-4'lük bir oranla Güneydoğu Anadolu Bölgesi geliyor. Doğu Anadolu kaynaklı BT ürün ve hizmetleri payı ise yüzde 2-3 oranında.  
 
“PC SATIŞLARI PATLADI”  
 
Tansu Yeğen / Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı  
 
2004 Hedefleri  
 
Anadolu’daki firmalar ağırlıkla kendi şehirlerinin içinde yaygınlar. Yurtdışında ve şehir dışında açılımları yok. 2004’te BT sektörü 1 milyon PC satışı hedefliyor. Bu rakama göre, Anadolu’dan önümüzdeki dönemde artan bir potansiyel bekliyoruz. Özellikle Anadolu’da şu anda son kullanıcı tarafında PC satışları patlamış durumda. Ama PC’de kaliteden çok bakılan tek özellik fiyat. Bu nedenle özellikle donanım parçaları ya da OEM  dediğimiz parçalara yoğun bir talep var. Kurumsal tarafta ise katma değerli çözümler ve yazılımlara yeni yeni talep gelmeye başladığını görüyoruz.  
 
Talepteki Artış Nasıl Olacak?  
 
Son 5 yıl içerisinde yaklaşık 2.5 milyar dolarlık pazarın dağılımında çok büyük bir değişiklik olmadı. Kriz döneminde Anadolu, özellikle ihracata verilen ağırlıktan dolayı payını korudu. Ancak,önümüzdeki 5 yıl içinde Anadolu’nun 3 büyük şehrimizden alacağı pay yüzde 20’ler civarında olacak. Önümüzdeki dönem donanım ve katma değerli yazılımlara yönelik talepte ciddi artış bekleniyor. 3 büyük ilimizde bu büyümenin yüzde 15’ler civarında olması beklenirken, Anadolu illerimizde yüzde 40’lara varan bir talep artışı olacak.  
 
“ANADOLU’NUN SEKTÖRE KATKISI ARTACAK”  
 
Erol Bilecik/ TÜBİSAD Başkanı  
 
Kobi’lere Dikkat  
 
Anadolu” derken aslında İstanbul, İzmir ve Ankara dışında kalan bölgeleri kast ediyoruz. Bu anlamda, Anadolu’nun bilişim sektörüne katkısı günümüzde yüzde 5 dolaylarında. Fakat önümüzdeki dönemde Anadolu’da bilişim açısından daha büyük bir ivme kazanılması gerektiğine inanıyorum. Bu ivmede en büyük rolü de KOBİ’lerin oynayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönem Anadolu’nun BT sektörüne katkısının önemli bir bölümünü KOBİ’lerin talepleri oluşturacak.  
 
2006’ya Kadar İki Katına Çıkacak  
 
Başta Denizli, Gaziantep, Konya, hatta Trabzon gibi sanayi ve ihracatta atağa geçen şehirler olmak üzere, Anadolu’nun genelinden bilişim sektörüne büyük katkı geleceğini tahmin ediyorum. 2006 yılı sonuna kadar Anadolu’daki atağın sektörel payının yüzde 10’a ulaşacağına inanıyorum. Özellikle bilgisayar okuryazarlığı yani kişisel bilgisayar kullanımı tarafında Anadolu’dan önemli bir katkı bekliyorum.  
 
LINUX ANADOLU’DA DA YAYGINLAŞIYOR  
 
Cem Şatana / Oracle Satış Müdürü  
 
Anadolu’nun Payı  
 
Türkiye'de BT ürün ve hizmetleri talebinde Anadolu'nun payı İzmir, Ankara ve kamu sektörünü dışında bırakırsak yüzde 10 civarında. Talep, ağırlıklı kurumsal kimliğe sahip son kullanıcılardan geliyor. Anadolu illerinde iş yapmakta olan iş ortaklarımızdan da benzer taleplerin geldiğini söyleyebiliriz. Son zamanlarda ciddi oranda artan Linux işletim sistemi üzerine kurulacak mimariler ile ilgili bilgi ve eğitim hizmetlerine olan talep de giderek artıyor.  
 
Öne Çıkan İller  
 
Anadolu’dan gelen talep ağırlıklı olarak Kayseri, Konya, Eskişehir, G.Antep, Trabzon, Adana, Antalya, Denizli, Isparta, Samsun ve Afyon illerinde yoğunlaşıyor. Buralarda özellikle orta-büyük çaplı üretim veya hizmet sektöründe bulunan firmalardan kurumsal kaynak planlaması gibi uygulama talepleri geliyor. Ayrıca bölgeye hizmet verebilecek nitelikli yazılım evlerine, uygulama geliştirme ortamlarına ve veritabanı ürünlerine olan talep de yüksek.  
 
Talep Her Yıl Yüzde 25 Artıyor  
 
Anadolu’dan gelen talep her yıl yüzde 20-25 büyüme gösteriyor. Bu sektörün ortalama büyüme oranından yüksek bir oran. Önümüzdeki dönem de artışın yüzde 20-25'lerin altında olmayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönem düşük maliyetle bilgi işlem imkanı ve öğrenimini sağlayan Linux bazlı mimariler başta olmak üzere Open/Star Office gibi ofis otomasyonu ürünleri, hızlı internet erişimi, kurumsal uygulamalar öncelikli talepler içinde yer alacak.  
 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz