En Hızlı Büyüme Kamuda Olacak

Uluslararası araştırma şirketi Gartner, dünyada bilgi teknolojileri endüstrisinin nabzını tutan önemli kuruluşlardan… Tüm sektörde tahminlerine büyük önem veriliyor. Türkiye pazarına yönelik ise ge...

1.01.2005 02:00:000
Paylaş Tweet Paylaş

hedUluslararası araştırma şirketi Gartner, dünyada bilgi teknolojileri endüstrisinin nabzını tutan önemli kuruluşlardan… Tüm sektörde tahminlerine büyük önem veriliyor. Türkiye pazarına yönelik ise genellikle ayrıntılı tahminlerden kaçınıyor… Gartner, Türkiye pazarına yönelik 2005 beklentilerini ilk kez Digital ile paylaştı. Türkiye analistlerinden Halil Aksu, çok özel, ayrıntılı saptamalar yaptı. Aksu’ya göre, 2005’de Türkiye BT pazarındaki büyüme, dünya pazarında beklenen büyümeden fazla olacak.

E-öğrenme sistemleri yaygınlaşacak. Kişisel verimliliği artıracak e-posta yönetimi gibi teknolojiler gelişecek… Linux’ın hızlı yükselişi devam edecek. Açık kaynak yazılımı gibi açık kaynak içerik de güncel bir akım haline gelecek… Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) konusu önem kazanmaya devam edecek. Hem müşteriyi hem kurumu memnun eden yani “kazan-kazan” anlayışını benimseyen yeni çözümler öne çıkacak…. İletişim teknolojileri gelişmeye devam edecek. Voip, video konferans, instant messaging gibi yeni teknolojiler daha da yaygın biçimde kullanılıyor olacak… Cep telefonlarında, bugüne kadar görmediğimiz çeşitlilikte yeni modeller pazara sunulacak. Cepten e-posta hizmetleri daha da popülerleşecek. En önemlisi büyün bu teknolojiler birbirine çok daha yakın ve entegre olacak…

Bunlar, Gartner’ın 2005’de Türkiye pazarına yönelik tahminlerinden sadece bazıları. Dünyanın en güvenilir araştırma kuruluşlarından biri olan Gartner, BT endüstrisinin de tahminlerine çok güvendiği bir kuruluş. Dünya BT pazarının her segmentinde büyüme tahminleri ve gelişim analizleri yapan Gartner, Türkiye’yi de yakından izliyor. Ancak, Türkiye pazarına yönelik ayrıntılı tahmin vermekten kaçınıyor.

Digital’de bu ay Gartner Türkiye’nin analistlerinden Halil Aksu ile konuştuk. Aksu, 2005 yılında Türkiye BT pazarının yönünün ne olacağına ilişkin önemli saptamalarda bulundu. Dünya pazarında beklenen büyüme ve önümüzdeki dönem öne çıkacak yeni teknolojilere yönelik de açıklamalarda bulunan Halil Aksu’nun sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Türkiye'de BT sektörü 2005 yılını nasıl geçirecek?

Genel olarak oldukça iyimserim. 17 Aralık 2004 tarihi itibariyle AB uyum süreci yeni bir anlam kazandı ve genel olarak ekonomi canlanacak. Böylece BT sektörü üzerinde de çok olumlu bir etkisi olacak.

Bunun yanı sıra, hükümetin “Türkiye e-dönüşümü” konusunda somut adımlar atması BT konusunda kamu harcamalarının artmasına neden olacak. Bu gelişmeler, vatandaşların ve tüzel kişilerin de BT harcamalarının artmasını tetikleyecek. 2005 yılında muhtemelen özelleştirmeler devam edecektir.

Bundan Türk Telekom da nasibini alacak ve çoktan beri olması gereken bir adım daha atılacak. Telekom pazarında serbestleşmenin hızlanması, Türk Telekom’un özelleşmesi, yeni oyuncuların oluşması ve teknolojilerin gelişmesi BT sektörüne çok olumlu etkileyecek.

Sektördeki firmaları 2005’de başka neler bekliyor?

BT sektöründeki firmalar açısından genel olarak 2005 yılının hatıralarda iyi kalacağını tahmin ediyorum. 2004 yılı genel olarak iyi geçti. 2005 yılı, bence 2004 yılına göre daha da iyi geçecek. Yabancı firmalar için durum nispeten daha kolay, ama yerli firmaların da özellikle kamu tarafında ve niş çözümlerde iyi fırsatları olabilir. Bunları değerlendirmenin yollarını bulmak gerekecek.

Tüm bunları söylemekle beraber YTL konusunda hiçbir yorum yapmıyorum. YTL’nin harcama ve alımlar üzerindeki etkisinin nasıl olacağını şu an tam olarak ön göremiyorum. Bence özel veya tüzel kişilere YTL’nin etkisi oldukça zayıf kalacak, hayatın seyrine çok zararı olmayacak.

Sektöre yönelik büyüme tahmininiz nedir?

Gartner olarak Türkiye için çok ayrıntılı bir rakam vermek istemiyoruz. Ama Ortadoğu ülkeleri için öngördüğümüz tahmini büyüme oranı ortalama yaklaşık olarak yüzde 12,7. Şimdi neden o kadar iyimser olduğum daha iyi anlaşılmıştır herhalde. Genel izlenimler, pazardan topladığımız veriler ve görüşler, kişisel deneyimler bu öngörüyle birleşince, 2005 yılının gayet iyi geçeceğini düşündürüyor.

2005'te hangi kategoriler öne çıkacak, hangi alanlar hızlı büyüyecek?

Türkiye’de hem özel hem kamu kurumları sistem geliştirmek konusunda daha pek çok potansiyel barındırıyorlar. Yani demek oluyor ki, kurum veya kuruluşlar iş süreçlerine daha iyi destek verebilecek yazılımlar kullanabilirler. Uygulamalar daha entegre olabilir. Bence bundan dolayı 2005 yılında yazılım ve ilgili hizmetler konusunda pazar artış görecek.

Gartner rakamlarına göre, yaklaşık yüzde 20’ler civarında bir artış bekleniyor. Elbette bundan aşağıya veya yukarıya doğru bir takım sapmalar olabilir.

Aynı zamanda karmaşık bilgi işlem merkezlerin yönetiminde de yazılım araç gereçleri daha önemli bir rol oynayacak, yazılım konusundaki büyük artışı destekleyecek.

Başka hangi alanlar öne çıkabilir?

Büyük artışlar görecek olan bir alan da şüphesiz ki telekom olacak. Özellikle telekom hizmetleri alanında yüzde 15, cihaz ve ekipman konusunda ise sadece yüzde 10’luk bir büyüme öngörüyoruz. Telekom sektöründe cihazlar ve ekipman ile ilgili öngörüler donanım konusundaki akım ile doğrudan ilgili.

Cihazlar ve donanım stratejik anlam ve önemini biraz da olsa yitiriyor. Bunun üzerinde çalışan yazılım ve tüketiciye sunulan farklı hizmetler önem kazanıyor. Özellikle telekom sektöründe servis sağlayıcıları kendilerini ancak farklı, müşteriye hitap eden ve ucuz hizmetler ile ayrı kılabilirler ve pazar paylarını artırabilirler.

Durgun olacak ve küçülecek kategoriler hangileri olacak?

En az artışı donanım pazarı görecek diye düşünüyoruz. Donanım giderek basit, değiştirilebilir, ucuz ve bakımsız bir hale dönüşüyor. Gartner’in bu konudaki uzun vade vizyonu, prizden dilediğiniz kadar bilişim gücü kullanmanız ve kullandığınız kadar ödemeniz, bu arada da en uygun sağlayıcı tercih etmeniz şeklinde. Oraya ulaşmamıza daha biraz vakit var. Ama gidişat oraya doğru diyebilirim.

Bu akım maliyetler üzerinde üretici için olumsuz, tüketici için olumlu etki yaratıyor. Bakım, güvenirlik, ulaşabilirlik ve ölçeklenebilirlik bugün artık sıradan başlıklar ve nerdeyse alabileceğiniz her cihaz için standart özellikler. Gartner’in donanım pazarı için 2005 yılı büyüme ön görüsü yaklaşık olarak yüzde 5 civarında.

Donanım hizmetleri, yazılım geliştirme, danışmanlık ve entegrasyon hizmetlerini kapsayan BT hizmetleri alanında ise yaklaşık yüzde 8’lik bir büyüme öngörülüyor.

BT'ye yönelik yatırımlar en çok hangi sektörlerden gelecek. 2005’de yatırımlarını artıracak sektörler hangileri olabilir?

Bence 2005 ve sonraki yıllardaki en büyük çıkışı kamu sektörü yapacak. Bu çıkış tüm diğer sektörleri de sürükleyecek. AB uyum süreci ve e-dönüşüm stratejileriyle beraber kamuda müthiş bir optimizasyon ve otomasyon potansiyeli, daha doğrusu ihtiyacı var. Yurtdışından gelecek olan bazı krediler ve fonlar sayesinde büyük projeler gerçekleştirilecek. Bugüne kadar görülmemiş bir kamu BT harcaması yaşanacak.

Kamunun harcamaları tüm diğer sektörleri de etkileyecek. Eğitim, sağlık, güvenlik ve askeri teşkilatlarda ciddi artışlar yaşanacak. Bunların doğrudan vatandaş yani tüketici üzerinde etkisi de olacak. Dolayısıyla perakende, lojistik ve dağıtım sektörlerini de olumlu etkileyecek.

Başka hangi sektörleri etkileyecek?

Bankacılık, sigortacılık ve bireysel emeklilik sektörleri artış görebilir. Güvenlik tehditleri, yasal düzenlemeler, artan denetim ve şeffaflık gereksinimleri, artan internet kullanıcı sayısı, özellikle bankacılıkta AB uyum süreciyle beraber 2007’de gelecek olan BASEL II standartları gibi etkenler, finans dünyasında BT harcamalarının artacağını gösteriyor.

ÖNE ÇIKACAK TEKNOLOJİLER

E-ÖĞRENME YAYGINLAŞACAK Tüketici teknolojilerinde kişisel verimliliği artıracak gelişmeler ön planda olacak. E-posta yönetimi, arama ve tanıma konusunda gelişmeler göreceğiz. Kişisel doküman yönetimi ve e-öğrenme sistemleri yaygınlaşacak. Beyaz yakalı çalışanların daha verimli olmalarını ve bilgi ve deneyimleri başkaları ile paylaşmalarını sağlamak önümüzdeki yıllarda önemli ve hızlanan bir akım olacak.

AÇIK KAYNAK İÇERİK Bununla ilgili çok iyi bir örnek var. Örneğin www.wikipedia.org ücretsiz erişebileceğiniz bir ansiklopedik kaynak. Bu sitenin içeriği bir takım kurallar eşliğinde ve kalite kontrol altında internet kullanıcıları tarafından geliştiriliyor. Bugün 100 bin yetkili kişi buna katkıda bulunuyor. Bu rakam her geçen gün artıyor. 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Kurumsal alanda CRM önemli bir unsur olmaya devam edecek. Artık sadece müşteri odaklı olmak değil, müşterinin menfaati ile kurumun menfaatini azami oranda örtüştürmek en temel hedef olmuş durumda. 

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Telekomda VoIP konusu hızla yaygınlaşacak. Kurumlarda Instant Messanging (anlık mesajlaşma), video konferans ve benzeri teknolojiler yaygınlaşacak. Cep telefonlarında, bugüne dek hiç görmediğimiz kadar çok çeşitte cihaz pazara sunulacak. Özellikle düşük ve orta fiyatlarda alternatifler artacak. Akıllı telefonlar PDA denilen avuç içi bilgisayarların önüne geçecekler. Kablosuz yani cepten e-posta hizmetleri 2005’de popüler olacak bir başka teknoloji.

ENTEGRASYON ÖNEM KAZANACAK Gördüğünüz gibi münferiden bir tek teknolojiyi ön plana çıkarmak mümkün değil. Farklı alanlarda farklı gelişmeler görülecek. Ancak enteresan bir eğilim var. Tüm bahsi geçen teknolojiler ve önümüzdeki yıllarda göreceğimiz gelişmeler birbiriyle çok daha yakın ve entegre olacak. Hepsi büyük bir bütünün küçük bileşenleri haline gelecek. Teknoloji dünyasında en önemli akımlarda birisi bence bu birleşmedir.

DÜNYA PAZARINDA NELER OLACAK?

GDP ARTIYOR Dünya genel olarak oldukça hızlı ilerliyor. Ekonomik bir durgunluk var gibi görünse de, Çin ve Hindistan’ın momentumlarını dikkate aldığımızda 2004 için yüzde 11, 2005 için yüzde 7 GDP artışı bekleniyor. 2003’de dünyada 36,415 trilyon dolar olan GDP’nin, 2005 yılında yaklaşık 43,286 trilyon dolar olması bekleniyor.

YENİ YATIRIMLAR 2000 sorunu nedeniyle, 1998 ve 1999 yıllarında hızlıca yapılan yatırımlar artık eskimeye başladı. Yerine yenilerinin konulması gerekiyor. 2003 ve 2004’deki bu akım 2005’de de devam edecek. Hızlı internet ve kablosuz iletişim başta olmak üzere iletişimdeki gelişmeler yeni uygulamaları geliştiriyor. Bu da sektörü canlandırıyor.

BÜYÜME TAHMİNLERİ Dünya genelindeki BT sektörü büyüme oranları, ülkemizin rakamları altında kalıyor. Donanım yine büyüme tahminlerinin en zayıf olduğu alan. Burada yalnızca yüzde 4’lük bir büyüme öngörülüyor. Yazılım ve telekomdaki büyümeye yönelik olarak yüzde 6 gibi bir tahmin yapılıyor. Hizmetlerde ise yüzde 5’lik büyümeler bekleniyor.

DIŞ KAYNAK KULLANIMI Dünyada dış kaynak ve “offshoring” hala çok hızlı esen sert bir rüzgâr. Etkileri veya meyveleri 2005’de de devam edecek. ABD ve AB ülkeleri Hindistan başta olmak üzere, Rusya, Çin ve Doğu Avrupa ülkelerini düşük maliyetli kaynaklar olarak görmeye devam edecekler.

AKILLI YAZILIMLAR Açık kaynak kod ve Linux dünyada önemli bir akım olarak devam ediyor. Yazılım geliştirme yaklaşımın, “el yapımı” zihniyetinden, “seri üretime” doğru kayması öngörülüyor. Bununla ilgili teknolojiler hızla gelişiyor, pazara sürülüyor ve yaygınlaşıyor. Önümüzdeki yıllarda yazılımın çok daha akıllı bir hale gelecek.

HANDE D.SÜZER
hdemirel@capital.com.tr


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz