Parlak gençleri düşündüren kulüp

Türkiye’nin en seçkin üniversitelerinden gelen gençlerin oluşturduğu kulüp, fikir odaklı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

1.03.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Parlak gençleri düşündüren kulüp

 Kulüp üyeleri arasındaki bağı kuvvetlendirdiğimizi düşünüyoruz ve bu yönde de öğrencilerimizden önemli geri dönüşler alıyoruz.
Akbank’ın İstanbul Film Festivali, Contemporary İstanbul ve Pazarlama Zirvesi gibi yıl boyunca gerçekleştireceği pek çok büyük etkinlikte kulüp üyesi arkadaşlarımız da yer alacak. Kulüp üyeleri ayrıca geçen sene olduğu gibi bu sene de Akbank Sanat kapsamında gerçekleştirilen tüm etkinliklerden Caz Festivali’nden, sergilerden ve konserlerden de faydalanabilecekler.
Ak­bank Dü­şün­ce Ku­lü­bü, üye öğren­ci­le­re na­sıl kat­kılar sağlıyor? Üye öğren­ci­le­re ne gi­bi im­kan­lar sağla­nıyor?
Yarışma sürecinin ödülü olan Harvard Üniversitesi Yaz Okulu ödülü dışında, tüm üyelerimize Akbank’ta staj yapmada öncelik sağlıyoruz. Farklı alanlarda okuyan öğrencileri ise Sabancı Holding şirketlerine de yönlendirebiliyoruz. Bizim için önemli olan kulübün bir parçası olmak ve uzun soluklu bir birlikteliğe adım atmak olduğu için bu arkadaşlarımız Akbank markasıyla gerçekleştirilen tüm organizasyonlarımıza da davetli oluyor. Sponsorluklarımız, konserler, Akbank Sanat, Pazarlama Zirvesi, Yatırımcı Seminerleri, konferanslar gibi. Ayrıca her çalıştay süresince sadece onlara özel çeşitli yemekler, davetler ve organizasyonlar da düzenliyoruz.
Ak­bank bu ça­lışmay­la ne­ler he­def­li­yor?
Akbank’ın sürekli gelişim ve yenilikçilik bakış açısıyla en önemli ilgi alanlarından biri olan “gençlik” ile iletişim sağlamak, trendleri takip etmek, yeni ürün ve hizmetlerde onların fikirlerini almak, durum ve koşullara yönelik bakış açılarını öğrenmek amacıyla kurulan kulübümüz aracılığıyla gençlerin hayatlarında yer edinmeyi amaçlıyoruz. Bunun yanı sıra hedeflerimizi şu şekilde özetleyebiliriz;
  •  Üyemiz olan gençlerin gelişmelerine katkıda bulunmak,
  •  Akademik ve sosyal anlamda onlara yeni ufuklar açabilmek vizyonlarını genişletebilmek,
  •  Akbank üst yönetimiyle bir arada olmalarını sağlayarak hem onların farklı deneyimlerden yararlanmasını sağlamak hem gençlerin yeni dünya beklentilerini anlamak,
  •  Türkiye’nin geleceğine yön verecek gençlerin birbirleriyle iletişim kurabilecekleri bir platform oluşturmak.
Ak­bank Dü­şün­ce Ku­lü­bü’nün her yıl bel­li bir te­ma­nın be­lir­len­di­ği bir de ya­rışma­sı var. Bu ya­rışma­dan bah­se­der mi­si­niz? Te­ma na­sıl be­lir­le­ni­yor, ge­len fi­kir­ler na­sıl se­çi­li­yor ve ya­rışma sü­re­ci na­sıl iler­li­yor?
Temamız Akbank yönetimi tarafından belirleniyor ve temanın belirlenmesiyle her senenin çalıştay programı şekilleniyor. Bu yılın Düşünce Kulübü’nü, aralık ayında gerçekleştirilen bir kick-off toplantısıyla başlattık. Bu toplantıda, kulüp üyeleri bir araya getirilerek, hem yaratıcılık hem senaryo planlama süreci konusunda bilgilendirildi. Bu toplantıdan sonraki 1,5 aylık dönemde, kulüp üyesi gençler temaya yönelik bilgi toplayarak analizlerini tamamladı. Topladıkları bilgileri şubat ayında gerçekleştirilen 2’nci çalıştayda birbiriyle paylaştılar ve yarışma süreci için takımlara ayrıldılar.
Bu ay yapacağımız çalıştayda, çalışmalarına yönelik ara değerlendirmelerimiz olacak ve nisan ayındaki çalıştayımızda da final çıktılarını bir seçici kurula sunacaklar. Basın mensupları, akademisyenler ve konu uzmanlarından oluşan Seçici Kurul, yapacağı değerlendirmeler sonucunda en beğenileni belirleyecek ve o takımın tüm üyeleri Harvard Üniversitesi Yaz Okulu’na gitmeye hak kazanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz