Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları

ÖST’ler, şirket ve yatırımcısı arasında teminatsız borç ilişkisi kurduğundan görece düşük bir risk profili taşır.

1.04.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları
SADIK ÇULCUOĞLU / CFA, İş yatırım Kurumsal Finansman Bölüm Yönetmeni
2010 yılında hareketlenmeye başlayan yurtiçi özel sektör borçlanma araçları piyasasının, 2013 yılında 50 milyar TL’lik ihraç seviyesini aşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmasını öngörüyoruz. Hazine’nin 2012 yılında yurtiçinde 101,5 milyar TL tutarında bono/tahvil ihracı gerçekleştirdiğini göz önüne aldığımızda, bankaların başını çektiği özel sektörün, yılda 50 milyar TL’lik borçlanma aracı ihraç edebilir konuma gelmesi oldukça umut verici. İş Yatırım olarak gelişimine öncülük ettiğimiz özel sektör tahvil (ÖST) piyasasının kısa sürede vardığı nokta, bizleri hem sevindiriyor hem piyasaya yeni yatırım araçları sunma konusunda daha da heyecanlandırıyor. Bu yöndeki çalışmalarımızın bir ürününü mart ayında gerçekleştirdiğimiz yurtiçindeki ilk kira sertifikası halka arzıyla yatırımcılara sunduk. Bank Asya için aracılık ettiğimiz 125 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracı, faizsiz yatırım araçlarını tercih edenler başta olmak üzere yatırımcıları yeni bir enstrümanla tanıştırdı. 2013 yılında gerek kira sertifikaları tarafında devam edecek ihraçlarımız, gerekse farklı yapılandırılmış sermaye piyasası araçlarıyla yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.

Sermaye piyasası araçları ihraççılar için bir finansman kaynağını ifade ederken, yatırımcılara üstlenmiş oldukları risk ölçüsünde fiyatlanan getiri potansiyeli sunar. Sermaye piyasası araçlarının risk seviyeleri temelde ihraççı ve yatırımcı arasında kurdukları borç veya ortaklık ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Bir şirketin ihraç ettiği ÖST’ler, şirket ve yatırımcısı arasında teminatsız borç ilişkisi kurduğundan görece düşük bir risk profili taşır. Aynı şirketin ihraç edeceği hisse senetleri ise salt ortaklık ilişkisi üzerine kurulu olup, şirketin tasfiyesi durumunda yatırımcılara yalnızca borç sonrası artık değeri sağlayabilecektir. Bu açıdan hisse senetlerinin risk profilleri ve getiri beklentileri ÖST’lere kıyasla daha yüksektir. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları ise borç ilişkisinin teminatlandırılarak risk profilinin ÖST’lere kıyasla daha düşürüldüğü veya borç ilişkisine ortaklık opsiyonu eklenerek getiri beklentisinin ÖST’lere kıyasla daha yükseltildiği özelleşmiş sermaye piyasası çözümlerini kapsamaktadır.
Tabloyu görmek için görsele tıklayın.

UYGULAMA ALANLARI NELER?
Dünyada uygulanan pek çok yapılandırılmış sermaye piyasası aracı için yasal altyapı Türkiye’de hazır bulunmakta olup, bu araçlar Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkarmış olduğu tebliğlerle düzenlenmektedir. Sermaye piyasalarımızda halihazırda yasal altyapısı bulunan ürünlerin bazıları ve bu ürünlerin örnek uygulama alanları tabloda özetleniyor. Her biri ayrı bir inceleme konusu olabilecek bu ürünlerden son zamanlarda gündemde olan kira sertifikaları ve gayrimenkul sertifikalarından daha detaylı olarak bahsedeceğiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz