Eskişehir'in bayi lideri

Üç kuşaktır ticaret hayatının içinde bulunan Eldem Ailesi, farklı sektörlere ait bayiliklerle büyümeye devam ediyor

1.09.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Eskişehir'in bayi lideri
Bünyesindeki 9 mağaza ve 100’e yakın personelle dayanıklı tüketim malları, ev tekstili, zücaciye, iletişim ve turizm alanlarındaki faaliyetleriyle ticaret hayatını sürdüren Eldem A.Ş., 3’üncü nesille büyümeye devam ediyor. Ali Eldem, Nihat Eldem, İbrahim Eldem tarafından 1979 yılında şirketleşen Eldem A.Ş., birçok farklı alanda faaliyetlerine devam ediyor. Firma ortaklarından Ali Eldem, “Güvenilen, tercih edilen bir şirket olma misyonu ile faaliyet gösteren şirketimiz; müşterilerine en iyi hizmet veren, çalışanlarıyla verimli ve yararlı artı değer yaratabilen, şehrimize, ülkemize kaliteden ödün vermeden hizmet veren kuruluş olma vizyonu ile faaliyetlerini sürdürüyor” diyor.

Ulus­la­ra­ra­sı mar­ka­la­rı ge­ti­ri­yor

Eldem, satışını yaptığı elektronik, beyaz eşya, bilgisayar, küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, ev tekstili, züccaciye gibi birçok ürün gamında Türkiye’nin güçlü markalarının yanında, ithalatı yapılan uluslararası markaların da bayiliğini yapıyor. Ali Eldem şirketin yapısını şöyle anlatıyor: “Bosch, Siemens, Vestel, Ariston, Philips, Braun, Güral Porselen, Home Sweet Home, Swatch gibi firmaların bayiliği yanında; iletişimde Nokia, Sony Ericsson, Siemens ile birlikte tüm cep telefonu markalarını bünyemizde bulunduruyoruz. Vodafone hizmetlerinin yanında abonelik işlemlerinde de faaliyet yapmaktayız. Bisiklet, motosiklet gibi araçların satışını da yapan Eldem A.Ş.’de dünya markalarını bulabilirsiniz.”

Tu­rizm, in­şa­at ve oto­mo­tiv­de fa­ali­yet­te

Tu­rizm ve in­şa­at sek­tör­le­rin­de­ki fa­ali­yet­le­ri­nin ya­nı sıra oto­mo­tiv ba­yi­li­ğin­de ön­cü olan şir­ket 2009 yılın­da en iyi Maz­da ba­yi­si se­çil­di. 1997 yılın­da El­dem şir­ket­ler Gru­bu bün­ye­si­ne ka­tılan El­dem Mo­bil­ya Mi­mar­lık Tu­rizm Ya­tırım­la­rı İn­şa­at Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş. ile de İs­tik­bal ve Bel­lo­na ba­yi­si ola­rak hiz­met ver­dik­le­ri­ni ifa­de eden Ali El­dem, “El­dem şir­ket­ler Gru­bu bün­ye­sin­de 1998 yılın­dan iti­ba­ren fa­ali­yet gös­te­ren El­dem Si­gor­ta; Ak Si­gor­ta ve Ba­şak Gro­upa­ma Si­gor­ta’nın Es­ki­şe­hir acen­te­si ola­rak fa­ali­yet­le­ri­ne de­vam edi­yor. Şir­ket ge­rek grup içi si­gor­ta fa­ali­yet­le­ri­ni ge­rek­se ha­ri­ci fa­ali­yet­le­ri­ni ba­şa­rıy­la sür­dü­rü­yor” di­yor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz