"Konya tarım emtiasının merkezi olacak"

Türkiye’nin tahıl üretim merkezi olan Konya’da tarım alanında reformlar yapılıyor.

1.09.2010 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
"Konya tarım emtiasının merkezi olacak"


Top­rak re­for­mu ve ara­zi top­lu­laştır­ma­sı ta­rıma ne ka­zan­dırır?

Tarımın modernizasyonunun bir an önce yapılması gerekiyor. Amerika ile karşılaştırdığımızda bu ülkede üretim 30 bin dönüm arazi üzerinde yapılıyor. Büyük alandan çıkan mahsul, tonaj ve kalite bakımından oldukça iyi oluyor. En son 1960 yılında arazi toplulaştırması yapıldı. Daha sonra yasalar düzenlenemediği için yeniden toplulaştırma yapılamamış. Türkiye’de hızla toprak birleştirilmesi yapılmalı. Türkiye tarımının dünya ligine çıkarılması için tarım faaliyetleriyle uğraşanların kurum haline gelmesi gerekiyor. Mesela Amerika’da tarımsal işletmeleri ve Chicago borsasını gezdik. Orada yaptığımız araştırmalar ve gözlemler ile eğitim, bilgi ve teknolojinin birlikte çalışmasının ne kadar faydalı olduğunu gördük. Bizlerin de tarımda yeni bir bakış geliştirmesi gerekiyor.

Kon­ya’nın eko­no­mik ya­pı­sın­dan ve ta­rımın bu ya­pı içe­ri­sin­de­ki ye­rin­den bah­se­de­bi­lir mi­si­niz?

Konya’nın ekonomisi içerisinde tarım en önemli dinamiklerin başında yer alıyor. Türkiye’nin buğdayı bu şehirde üretiliyor. Türkiye’de bir değişim var. 1980 yılına kadar ticareti bile bilmiyorduk. O yıllarda Türkiye’de ithalat ya da ihracat yapanlar, ihracat belgesi olan başka kişilerin üzerinde ticaret yapıyordu. Anadolu da o yıllarda uluslararası ticaretle tanıştı. Bu kadar kısa sürede dünya ticaretinde söz sahibi olmaksa gerçek bir başarı. Konya bu konuda öncü illerden biri. Sanayi alanında elde edilen başarının tarım alanında da ele edileceğinden hiç şüphem yok.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz