Ocak Ayı Kitapları-2001

KREDİ KARTLARININ EKONOMİYE ETKİLERİ Plastik kart sistemlerindeki gelişmeler her geçen gün ivme kazanarak artıyor. Günlük hayatta birçok konuda işimizi kolaylaştıran bu kartların ekonomiye nasıl b...

1.01.2001 02:00:000
Paylaş Tweet Paylaş

KREDİ KARTLARININ EKONOMİYE ETKİLERİ

Plastik kart sistemlerindeki gelişmeler her geçen gün ivme kazanarak artıyor. Günlük hayatta birçok konuda işimizi kolaylaştıran bu kartların ekonomiye nasıl bir etkisi olduğu ise pek ele alınan bir konu değildir. Ancak gerçek şu ki, Türkiye’de ve dünyada milyonlarca insanın kullandığı kredi kartlarının milli gelire, istihdama, enflasyona ve ticarete büyük etkisi oluyor.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İktisat Bölümü’nde bankacılık konusunda ders veren Dr. Eyyüp Yılmaz’ın “Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması ve Ekonomik Etkileri” adlı kitabında bu konularla ilgili geniş bilgiye ulaşmak mümkün. Kitapta ayrıca kredi kart uygulamaları ile ilgili öneriler de yer alıyor.

Türkiye’de Kredi Kartı Uygulaması ve Ekonomik Etkileri, Dr. Eyyüp Yılmaz, Türkmen Kitabevi, 238 sayfa, Tel: (0 212) 512 27 17, Fax: (0212) 522 16 97.

AKADEMİSYENLERDEN TÜRKİYE ANALİZİ

Türk Psikologlar Derneği tarafından hazırlanan “Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları” adlı kitap, Türkiye’de bu alanlarda özgün çalışmaların derlendiği ilk kitap özelliğini taşıyor. Kitabın bir diğer önemli özelliği de yönetim, örgütsel davranış ve insan kaynakları konularını çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve uygulayıcıların bakış açısından sunması.

Türkiye’de hızla gelişen insan kaynakları yönetimi alanındaki bilimsel çalışmalara ve uygulamalara önemli katkılar sağlayacak kitap, lisans ve lisans üstü seviyede öğrenim gören öğrenciler için olduğu kadar yöneticiler ve insan kaynakları alanında çalışan uzmanlar için de bir başucu kaynağı niteliğinde...

Akademisyenler ve Profesyoneller Bakış Açısıyla Türkiye’de Yönetim, Liderlik ve İnsan Kaynakları Uygulamaları, Editör: Yrd. Doç. Dr. Zeynep Aycan (Koç Üniversitesi), Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 356 sayfa, Tel: (0312) 425 67 65, Fax: (0312) 417 40 59.

DÜNYA “BÜYÜK ÇÖZÜLME” YAŞIYOR MU?

Amerika ve öteki gelişmiş Batı ülkelerindeki sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin yarattığı toplumsal değişimlerin incelendiği “Büyük Çözülme” Françis Fukuyama’nın önemli sosyolojik çalışmalarından biri. Kitapta, bu geçiş sürecinde refahın kaynağı olarak üretimin yerini hizmetlerin, bilginin rolünün artmasıyla fiziksel emeğin yerini zihinsel emeğin aldığı tezinden yola çıkılıyor. İşte bu nedenle “bireysellik anlayışının”, geleneksel anlayışı yerle bir ettiği, insanlar arası ilişkilerin zayıfladığı ve kurumlara duyulan güvenin azaldığının altı çiziliyor ve “büyük çözülmenin” baş gösterdiği belirtiliyor. Ancak yazara göre insanoğlu “doğası gereği” toplumsal bir varlık. Bu nedenle toplum içinde bağlayıcılığı olan yeni ahlaki kurallar oluşturmaya yöneliyor.

Fukuyama’nın bu kitabı, toplumsal tartışmalara gereksinim duyulan canlılığı ve gerçekçiliği kazandıracağa benziyor.

Büyük Çözülme, İnsanın Doğası Ve Toplumsal Düzenin Yeniden Oluşması, Françis Fukuyama, Çeviren: Zeynep Avcı, Aslı Telli Aydemir, Sabah Kitapçılık, 280 sayfa, Tel: (0212) 245 66 01, Fax: (0212) 245 66 23.

19. YY.’DA BALKAN EKONOMİLERİ

Michael Palairet, “ Balkan Ekonomileri 1800-1914 Kalkınmasız Evrim” adlı kitabında birinci el kaynaklara dayanarak 1800-1914 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu içinde yer alan ve daha sonra sırasıyla bağımsızlıklarına kavuşan Balkan devletlerinin kalkınma süreçleri ve ekonomik yapıları revizyonist bir bakış açısıyla ele alınıyor. İki ana bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde; 1878 yılları arasında Sırbistan dışında kalan bölgelerin ekonomik politik ve sınıfsal yapıları ve bunların birbirleriyle ilişkileri incelenirken, ikinci bölümde; Bulgaristan Ve Bosna’nın Osmanlı yönetiminden çıktıkları 1878-1914 yıllarının karşılaştırmalı ekonomik kalkınmasını kapsıyor.

Balkan Ekonomileri 1800-1914 Kalkınmasız Evrim, Michael Palairet, Sabancı Üniversitesi Yayınevi, Çeviren: Ayşe Edirne, 479 sayfa.

TÜRKİYE’DE YATIRIM VE İHRACAT STRATEJİLERİ

“Günümüzde Bill Gates efsanesi ve Microsoft mucizesi, sanal ödeme, sanal ticaret yöntemlerinin ulaştığı inanılmaz milyar dolarlık ciro rakamları bilgi ve teknoloji üretmenin ve bunu kullanmanın globalleşen dünyadaki en belirgin özellikleridir. Bu bakımdan Türkiye’nin mutlak bir yatırım ve ihracat stratejisinin olması ve bunu uygulanması için de belli bir yöntem geliştirilmesi gerekmektedir.” Bunlar yazar Ahmet Hamdi Dereköy’ün kitabının çıkış noktasını oluşturan düşünceleri...

1987-1998 yılları arasında Türkiye’nin özel sektör yatırımlarının gelişimi ve enflasyonun makul düzeylere indirilebilmesi için alınan son ekonomik kararlar ile 2000 yılının ilk altı aylık değerlendirmesi ve Afyon’da mevcut teşvikli yatırımlar ve potansiyel yatırım imkanları kitabın ele aldığı konular arasında yer alıyor.

2000’li Yıllarda Türkiye’nin Yatırım ve İhracat Stratejisi, Devlet Destekleme Tedbirleri ve Uygulamaları, Ahmet Hamdi Dereköy, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 96 sayfa.


 


İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz