2023 hedefi için dev projeler geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, sorularımızı yanıtladı.

1.06.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
2023 hedefi için dev projeler geliyor


Bu noktaya gelebilmek için hükümet olarak nasıl bir politika izlediniz?
Açıkladığımız bu başarıyı yakalamak için yol haritası lazımdı. Biz de yol haritamızı çizdik. Bu çerçevede öncelikle yapısal dönüşümlere ağırlık verdik. Bakanlığın ve tarım sektörünün mevcut durumunu ortaya koyan, temel sorunlarını net-leştiren bir sektörel derinlik analizi çalışması yapıldı. Kamu, özel sektör ve üreticileri içine alan bütün paydaşlarla yapılan görüşme ve anket sonucunda sektörün durumu ve beklentileri bütün şeffaflığıyla ortaya konuldu. Bu derinlik analizinin sonuçları doğrultusunda bir değişim ve dönüşüm programı hazırlandı.

Yasal alanda da değişiklik yapıldı mı?
Gıda, tarım ve hayvancılık alanında yıllardır beklenen 13 yeni kanun çıkardık. 22 kanunda ise günün ihtiyaçlarına göre değişiklik yaptık. Tarımsal desteklerde anlayış değişikliğine giderek, tarımsal üretime destek sistemini getirdik. Tarım uygulamalarında planlı döneme geçtik. Bu kapsamda 2008-2012 Tarım Vizyonu, 2010-2014 Stratejik Planı ve Kırsal Kalkınma Planı hazırladık. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2010 yılında, Eğitim ve Yönetimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmaları Derneği tarafından “Ülkemizin En iyi Stratejik Yönetim ve Uygulama Yapan Kurumu” seçildi.

Yapısal sorunlara bakışınız nasıl oldu?
Tarımda fark yaratacak yapısal sorunlara odaklandık. Yine gıda güvenliği ve hayvancılıkta etkin ve çağdaş yöntemlere odaklandık. Bu çalışmalara paralel bir dizi alanda rasyonel ve çağdaş üretim modellerini esas alan ancak sosyal boyutu da ihmal etmeyen tarımda “ilkler” diyebileceğimiz projeleri hayata geçirdik. Günübirlik yapılması gerekenlerin dışında fark yaratacak yapısal sorunlara odaklandık. Bu bağlamda “Tarım Kanunu”nun çıkarılması, “Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli”nin oluşturulması, devlet destekli “Tarım Sigortası” uygulamalarının başlatılması, tarım arazilerinde “Bölünemez Parsel Büyüklüğü”nün belirlenerek tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önüne geçilmesi gibi daha birçok uygulamaya imza attık. Tarım arazilerinin, miras yoluyla her geçen gün daha küçük parçalara ayrılmasını önlemek ve yüz yıldır bekleyen bu soruna kalıcı çözüm bulmak amacıyla Miras Hukuku’nda değişiklik yapacak yasa tasarısı hazırladık. Yeni düzenleme ile artık tarım arazilerinin bölünmesi önlenecek, daha verimli üretim, daha fazla kazanç sağlanacak.

Bölünmüş arazilerle ilgili çalışmalarınız neler?
Arazi toplulaştırma çalışmalarını hızlandırdık. Tarım sektöründe işletme ölçek küçüklüğü ve parçalanmış arazi sorununa karşı arazi toplulaştırma çalışmalarına önem verdik. 1961-2002 yılları arasında 41 yıllık dönemde sadece 450 bin hektar alanda toplulaştırma yapılmış iken, 2003-2012 yılları arasında 10 yılda toplam 3 milyon hektar alanda toplulaştırma yapıldı. 2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bakanlık olarak arazi toplulaştırma ve planlama çalışmalarında yeni ve daha etkin bir yaklaşımla, her yıl 1 milyon hektar alanda toplulaştırma başlatmayı planlıyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz