2023 hedefi için dev projeler geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, sorularımızı yanıtladı.

1.06.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
2023 hedefi için dev projeler geliyor


Bu arada hayvancılık sektörünün gelişmesine yönelik neler yaptınız?
Hayvancılığın toplam tarımsal destekler içindeki yüzde 4,4 olan payını 2012 yılında yüzde 29’a çıkardık. Yani hayvancılığa 2002 yılında 83 milyon lira destek verilirken, 2012 yılında bu miktarı 2,2 milyar liraya yükselttik. Son 10 yılda hayvancılık destekleri 26 kat artırılırken, bu dönemde ödediğimiz toplam destek miktarı 9,5 milyar lira oldu. Yürütülen çalışmalar ve sağlanan destekler sonucunda, büyükbaş hayvancılık işletmelerinde ölçek büyüklükleri önemli oranda arttı. Son 10 yılda 50 başın üzerinde büyükbaş hayvancılık işletmesi sayısı yüzde 548, kayıtlı hayvan sayısı ise yüzde 589 artış kaydetti. Son yıllarda keçi başta olmak üzere küçükbaş hayvancılığa yönelik yatırımlar da göze çarpıyor.

Bu yatırımların durumu ne?
Ülkemiz coğrafyası koyun ve keçi yetiştiriciliğine daha uygun. Bu kapsamda, koyun ve keçi yetiştiriciliğini destekleme programına aldık. Uyguladığımız politikalar sonucunda hayvan sayısı ve elde edilen ürünlerde artışlar sağlandı. ilk defa koyun-keçi sütüne, inek sütüne göre 2,5 kat daha fazla destek primi verdik, ilk kez anaç koyun-keçi desteği başlattık. Sağlanan destekler ve yürütülen etkin çalışmalar sonucunda küçükbaş hayvan sayısında 1980 yılından itibaren devam eden azalma, son iki yılda tersine döndü. 2009-2011 döneminde küçükbaşta cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı gerçekleşti. Koyun sayısı yüzde 15, keçi sayısı yüzde 42, toplamda küçükbaş sayısı ise yüzde 20 oranında arttı.

Bundan sonra öncelikli alanlarınız neler olacak?
Gelecek yıllar için tarım politikalarında öncelikli alanlar tarımsal üretim ve arz güvenliği, gıda güvenilirliği, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı, tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma, hizmetlerin daha etkin ve verimli kılınması için kurumsal kapasite olarak öne çıkıyor. Tarım sektöründe, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin sağlanması ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek bir yapının oluşturulması temel amacımız.

Gelecek yıl hayata geçirmeyi planladığınız çalışmalar neler?
Son 10 yılda tarım sektörüne 50,6 milyar TL nakit destek verdik. 2013 yılında üreticilere ödeyeceğimiz tarımsal destek miktarı yüzde 25 artışla 9 milyar 113 milyon TL olarak belirledik. Destek miktarı önümüzdeki yıl da artarak devam edecek.

Ürün ihtisas borsaları ile ilgili projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Ürün ihtisas borsaları geliştirilecek, fındık, incir, kuru üzüm, kayısı gibi dünyada üretim ve ihracatında lider olduğumuz ürünlerde tarım ürünleri piyasası oluşturulacak. Sözleşmeli üretim ve organik tarım ön plana çıkacak. Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları desteklerimiz artarak devam edecek. 2016 yılına kadar organik tarım yapılan alanı toplam içindeki payı yüzde 1,9’dan yüzde 3’e çıkacak. 2023 hedefimiz ise yüzde 5.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz