2023 hedefi için dev projeler geliyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, sorularımızı yanıtladı.

1.06.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
2023 hedefi için dev projeler geliyor


Tarımın 2023 vizyonu
HEDEFLER BELLİ

Ufuk çizgimiz olan 2023'e doğru ilerlerken hedefimiz nüfusunu yeterli, kaliteli ve güvenilir gıda ile besleyen, tarım ürünlerinde net ihracatçı konumunu daha da geliştiren, rekabet gücünü artırmış bir Türkiye olması. Dünyada ve bölgesinde tarım alanında söz sahibi, dünyada tarımsal ekonomik büyüklükte ilk 5 ülke arasında yer alan, tarımsal gayrisafi yurtiçi hasılası 150 milyar dolara ulaşmış, tarımsal ihracatı 40 milyar doları aşmış bir ülkeyi hedefliyoruz.
NELER YAPILACAK?
Önümüzdeki dönemde; sulanabilir tüm tarım alanları modern sulama teknikleri kullanılarak sulamaya açılacak. Tarımsal desteklemeler tarım havzaları modeli kapsamında belirlenen bölgeler ve ürünler itibarıyla uygulanacak. Su ürünleri sektöründe sürdürülebilir rekabetçi bir üretim yapısı geliştirilecek. 2023 yılında arazi toplulaştırmasını tamamlanarak yaklaşık 80 yıldır tarım sektörünün temel sorunlarından birisi olan arazilerin miras yoluyla bölünmesin önüne geçilmesi hedefleniyor.
HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ ADIMLAR
Meraların ıslahı ve kullanımında yaşanan sorunları çözecek ve meralarımızın verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlanacak. Hayvan hastalıkları ve hayvan refahı standartları uluslararası seviyeye çıkarılacak ve hayvan pazarları ile kesimhaneleri rehabilite edilecek. Et ve süt başta olmak üzere tarım ürünlerinde piyasa düzenleme mekanizmaları oluşturulacak, besi ve süt hayvancılığının dengeli bir şekilde gelişmesi için destekleme programlarına devam edilerek, rekabetçi bir üretim yapısı geliştirilecek.

Bakanlığın teşvik ve destek planında neler var?
JEOTERMAL SERACILIK

Jeotermal seracılığın 1 geliştirilmesi amacıyla 2013-2015 yılları arasında 50 bin dekar modern yeni sera tesis edilmesi sağlanacak.
TARIM SANAYİ BÖLGELERİ
Tarıma dayalı 2ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulumuna hız verilecek. Arz açığı olan ürünlerde, ürünler arası üretim dengesi ve piyasalar gözetilerek üretimi artırmaya yönelik destekler sürdürülecek.
SAĞLIKLI FİYAT MEKANİZMASI
Ürün fiyatları ile üretici gelirlerinde istikrar sağlanmasına yönelik piyasa mekanizmaları geliştirilecek ve üretici örgütleri etkinleştirilecek.
MODERN SULAMA SİSTEMLERİ
Toprak ve su kaynaklarının etkin kullanımı için sulama yatırımları yaygınlaştırılacak, sulama sistemleri modernize edilerek, 2023 yılına kadar sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin tamamı suya kavuşturulacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz