Finansal markete dönüşeceğiz

Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile ajandasında öne çıkan konuları, yeni dönem planlarını konuştuk.

1.05.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Finansal markete dönüşeceğiz

Hazine'nin de faiz desteğiyle Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi üyelerine yıllardır kredi kullandırıyoruz. Bu mikro işletmelerin orta ve büyük ölçekli hale gelmesinde, Halkbank kanalının etkin şekilde kullanılmasını sağlıyor. KOBİ'lerimizde hakikaten bir sadakat yaratıyor. Türkiye'de 2 milyonun üzerinde KOBİ var. Yüzde 25'i Halkbank ile aktif çalışıyor. Müşteri sayısında da Halkbank'ın payı yüzde 25. Toplam krediler açısından baktığımızda da yüzde 13 payımız var.

Capital:KOBİ'lerin kredi dağılımı içindeki payının daha da yükselmesini hedefliyor musunuz?
- Kredilerin dağılımında, KOBİ kredilerini yüzde 36, kurumsal ve ticari kredileri yüzde 36ve bireysel kredileri yüzde 28 bandında tuttuğumuzda bu denge banka için ideal. Burada bireysel kredilerin payının artırılması gerekiyor. Elbette KOBİ payının artmasını biz de isteriz ama oradaki kapasite belli. Orta ve uzun vadede bireysel kredilerin payının yüzde 30'lara çıkmasını istiyoruz.

"2012 OLUMLU GEÇECEK, YURTİÇİNDE RİSK YOK"
KÂRLAR PARALEL OLUR

Bankacılık sektörü için 2012'nin olumlu geçeceğini bekliyorum. Kamuoyunda sektörün aslında olumlu görülmesi gereken kârlılık ve verimliliği sanki istenmeyen bir durum gibi algılanıyor. Öncelikle bunun doğru bir yaklaşım olmadığını belirtmek gerek. Bankalarla çalışan, kaynak temin eden, mevduat yatırımı olan müşterilerin sistemin sürdürülebilir şekilde sağlıklı ve verimli olmasından gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl geçen yıla paralel bir kârlılık performansı olur.
YURTDIŞI RİSKLERE DİKKAT
Türkiye'de sektör 2001 krizinden sonra gereken dersi aldı ve kendini ona göre konumlandırdı. Yurtiçinden kaynaklanan bir risk beklemiyorum. Ancak yurtdışındaki gelişmeler, birleşik kaplar misali her ülkeyi dolayısıyla Türkiye'yi de etkiliyor. Enerjide dışa bağımlı olmamız, cari açığımızı etkileyen bir unsur. Petrol fiyatlarının seyri de keza önemli. Dışa bağımlılık, dış konjonktürle birleştiğinde bir risk unsuru olabilir. Bunun haricinde Türkiye'yi etkileyecek negatif içsel gelişme beklemiyorum.
ULUSLARARASI FIRSATLAR
Türkiye'nin küresel ekonomideki etkinliği, finansal performansı arttı. Komşu ülkelerdeki fırsatlar bugünden yarına büyük getiriler getirecek diyemeyiz ama etrafımızı iyi kollamamız gerektiği kanaatindeyim. Nedeni de Türkiye'de hala büyüme potansiyeli var. Dünyanın gözü Türkiye'deyken Türk bankalarının dışarıda banka satın alması kısa vadede önemli kazançlar sağlamayabilir. Türkiye'de potansiyel, dış pazarlarla karşılaştırdığımızda çok daha yüksek. Ama uzun vadede bölgesel ve küresel varlık göstermek anlamında ortaya çıkacak fırsatlar kaçırılmamalı.

Capital:
Sektörde kârlılıklar düşerken Halkbank geçtiğimiz yıl iyi kâr oranı yakaladı. Bu yıl hedef nasıl?
- Bu sadece 2011 yılına özgü bir konu değil... Bankamızın geçtiğimiz 5-6 yıl içinde her alanda önemli bir atılımı oldu. Uygulanan poli-tikaların bütünlüğü çerçevesinde verimliliğimiz arttı ve uzak ara Türkiye de özkaynak kârlılığı, sermaye verimliliği açısından büyük ölçekli bankalar arasında birinci olduk. Hatta dünya genelinde sermaye kârlılığı açısından 6'ncı, Avrupa'da 2'nci konumundayız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz