Gücü artık kalıcı başarı belirleyecek

İş dünyasında gücün tanımı sürekli değişiyor.

1.09.2011 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Gücü artık kalıcı başarı belirleyecek


Capital: Siz her dönemde Türkiye'nin en itibarlı ve güçlü iş insanlarından biri oldunuz. Oysa güçlü aktörler yıllar içinde değişebiliyor. Siz bu gücü nasıl korudunuz?
- Genelde güç denilince, insanların yaşamını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilme gücü kastedilir. Bu güç, bir insanın şu veya bu şekilde elde ettiği mevkiden veya sahip olduğu servetten kaynaklanıyor olabilir. Bunun itibarla doğrudan ilişkili olduğunu söyleyemeyiz. Çok itibarlı insanlar bu anlamda güçsüz, çok güçlü insanlar ise itibarsız olabilir. Bence bir iş insanının gücü, onun yönetiminde yer aldığı kuruluşların katma değer, istihdam yaratma potansiyeli, rekabet gücü ile doğru orantılı hatta eş anlamlı. Bu alanlardaki başarılar, kuşkusuz, toplumsal gelişime katkı gücü ve itibar sağlıyor. İtibarın sürekliliği ise sanırım kişilerin ve toplumun yaşamını kendi çıkarı doğrultusunda etkilemeye yönelmemekten geliyor.

Capital: İş yaşamınız boyunca sizi en fazla gururlandıran eyleminiz ne oldu?
- İş yaşamımda beni en çok gururlandıran, Eczacıbaşı Topluluğu'nun istikrarlı biçimde yükselen başarı çizgisi ile bir kurum olarak toplumumuzda ve toplumsal paydaşlarımızın gözünde ifade ettiği değerler oldu. Ancak, bunu benim bir eylemimin sonucu olarak değerlendirmek elbette mümkün değil. 70 yıla yaklaşan bir geçmişi olan bir kuruluştan söz ediyoruz. Ortada gururlanacak bir sonuç varsa, bu, kuruluşun başta kurucusu olmak üzere tüm yöneticilerinin ve çalışanlarının ortak başarısıdır. Ayrıca, belirli bir büyüklüğe erişmiş, gelenekleri oluşmuş kuruluşlarda işler çoğunlukla önceden belirlenmiş stratejiler ve eylem planları çerçevesinde yürüyor. Kader belirleyici karar anları pek olmuyor. O nedenle biz de olağanüstü kararlar vermek zorunda kalmadığımıza sevinerek ve kuruluşlarımızın sürekli geliştiklerini izleyerek mutlu oluyoruz.

Capital: Siz TÜSİAD başkanlığı da yaptınız. Sorumlu iş insanı olmanın, STK'larda aktif olmanın itibara ve güce katkısı nedir?
- Bunlar herhangi bir mali getirisi olan görevler değil. Hizmet yanı ağır basan görevler. Tabii ki güce ve itibara katkısı oluyor. Toplumsal sorumlulukları yerine getirmek, bu amaçla kurulmuş sivil toplum kuruluşlarında görev almak kuşkusuz toplum tarafından olumlu değerlendirilen davranışlar ve sahiplerine de itibar kazandırıyor. Özel sektör kuruluşlarının esas amacı itibar ve güç kazanmak değil de hizmet etmek olan bu tür davranışların onurunu çalışanlarıyla, iş dünyasıyla ve kamuoyuyla paylaşmasının da yararlı olduğuna inanıyorum. Bu paylaşımla, kuruluş mensupları, çalışmalarının sonuçları bakımından daha yüksek bir tatmin duygusuna ulaşıyor. Kamuoyuyla paylaşmak ise genç kuruluşlar için örnek oluşturmaya yarıyor; böylece toplumsal sorumluluklarını benimseyen kuruluşların sayısı artarken, bu tür görevlerin etki alanı genişliyor ve bundan toplum kazançlı çıkıyor. Ancak burada da gücün nasıl kullanıldığı çok önemli. Herkes mücadele ediyor, zorluklarla savaşmak zorunda kalabiliyor. Karakterin asıl göstergesi güç sahibi olan insanın o gücü nasıl kullandığı. Yanlış kullanılan güç itibar kaybettirir.

Capital: Yenilikçilik kültürünüzün itibarınıza ve gücünüze katkısı ne oldu?
- Yenilikçilik kuruluşlarımızın ticari başarısında önemli bir rol oynadı. Eczacıbaşı, aktif olduğu her konuda Türkiye'ye yenilikleri getiren, hiçbir zaman başka kuruluşları taklit çabası içinde olmayan bir kuruluş oldu. Başarı ise tüm kişi ve kurumlar için toplumda itibarın temelini oluşturuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz