Son değişiklikler ne getiriyor?

Av. Levent Yaralı ile son düzenlemeleri konuştuk.

1.01.2013 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Son değişiklikler ne getiriyor?


Hapis cezaları kaldırıldı mı?
Kanunun çok tartışılan yönlerinden biri de cezaların ağırlığıydı. “Ekonomik suça hapis cezası olmaz” şeklinde eleştiriler yöneltilmişti. Değişiklik sonrası, yasanın “ekonomik suça ekonomik ceza” anlayışına kavuştuğu söylenebilir. Sır saklama yükümlülüğüne aykırılık, sahte belge düzenlemek, ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlar, sermaye hakkında yanlış beyanda bulunanlar, halktan izinsiz para toplayanlar açısından hapis cezaları öngörüldü. Bunlar dışında, birçok hükümde hapis cezaları kaldırıldı. Adli veya idari para cezalarına döndü,

Yönetim kurullarında aranan şartlarda ne değişti?
Yasanın ilk halinde anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin T.C. vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesiyle üyelerinden en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması aranıyordu. Limited şirketler bakımından ise şirketi tek başına temsile yetkili en az bir müdürün yerleşim yerinin Türkiye’de olması gerekiyordu. Yapılan değişikliklerle söz konusu zorunluluklar kaldırıldı.

Ticari defterler nasıl tutulacak?
İlk halinde tüm ticari defterlerin açılış ve kapanış onayına tabi olması öngörülmüştü. Değişiklik sonrasında tüm ticari defterler açılış onayına tabi. Bununla beraber sadece yevmiye defteriyle anonim şirket yönetim kurulu karar defteri kapanış onayına tabi. Ticari defterlerle ilgili çıkarılan tebliğde konunun ayrıntıları düzenlendi. Önemli bir değişiklik de ticari defterlerin Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değil, Vergi Usul Kanunu’na göre tutulacağının öngörülmesi.

Tutulacak belge ve bilgilerde neler değişti?
Tacirler tarafından düzenlenecek belgelerde yer alacak bilgiler sınırlandırıldı. Yasanın ilk halinde, tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kağıt ve belgede sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, anonim ve limited şirketlerde taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet site adresi ve numarası, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde ise müdürlerin ve yöneticilerin ad ve soyadlarının gösterilmesi öngörülmüştü. Yapılan değişiklikle “her türlü kağıt ve belge” kavramı daha netleştirildi. Ayrıca taahhüt edilen ve ödenen sermayeyle yönetici ad ve soyadlarının belgelerde yer alması zorunluluğu kaldırıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz