Yüksek potansiyele yabancılar gelebilir

Hulki Kara ile sektörün gelişen performansını, yeni döneme yönelik beklentileri ve Garanti Factoring'in plan ve hedeflerini konuştuk

1.03.2012 00:00:000
Paylaş Tweet Paylaş
Yüksek potansiyele yabancılar gelebilir


Capital: Sektörün gelişiminin önündeki engeller nedir?
- Sektörün hala bir yasası yok. Meclis'te banka dışı finansal kurumlar için bir yasa tasarısı bekliyor. Sektörün en önemli beklentisi bu yasa tasarısının kanunlaşması. Ancak kanunlaştığı zaman tüm sorunlar çözülür mü sorusunun cevabını da iyi incelemek lazım. Yasa çok önemli, çünkü kurumsallaşma adına önemli bir atılım gerçekleşmiş olacak. Sektöre çok ciddi bir ivme kazandıracağını, prestij getireceğini ve büyüteceğini düşünüyoruz. Ancak taslaktaki bazı maddelerin değişmesi gerekiyor. Örneğin faktoring işlemlerinin bir faturaya dayalı olacağı hükmü geliyor. Dünyada faktoring sadece faturaya bağlı çalışmıyor. Bu uygulama sektörü kısıtlayacağı için bunun değişmesi gerekiyor. Sektörün önemli sıkıntılarından biri de mükerrer fatura. Bunun için çeşitli çalışmalar var. Önemli bir problem de bizim sektör olarak gerek MASAK'ta (Mali Suçlan Araştırma Kurulu) gerek bankacılık yasa ve kanunlarına göre bir finans kuruluşu olarak gözükmemize karşın, vergi usul kanununda o şekilde görünmüyoruz.

"YENİDEN YAPILANDIK, GÜCÜMÜZÜ ARTIRDIK"
5 ALANDA DEĞİŞİM

Tüm olumsuz konjonktüre rağmen siz şirket olarak doğru işleri yaparsanız, mevcut trendin aksine büyüyebilirsiniz. Biz Garanti Factoring olarak öncelikle yeniden yapılanmayı tamamladık. 2011 bizim için her anlamda yeniden yapılanma süreci oldu. İş yapış sistemlerimizi, akış ve otomasyon süreçlerimizi yeniden gözden geçirdik. Ürünlerimizi, saha içi eğitimlerimizi tamamladık. Bölge müdürlüklerinin sayısını artırdık.
ODAK KOBİ'LER
Temsilcilik sayımızı da önümüzdeki dönemde artırmayı planlıyoruz. Süreç devam ediyor. Verimlilik çalışmalarını da ikinci yarıda bitirmiş olacağız. Bu durum bize çok güç kazandırdı. Müşteriye daha hızlı, daha verimli ve daha etkin yaklaşabiliyoruz. KOBİ segmenti öncelikli odak noktamız. Kurumsal ve ticari tarafta da ciddi potansiyelimiz var. BDDK düzenlemeleri çerçevesinde, Garanti Bankası ile olan işbirliğimizle müşteri yönlendirmelerimizin artarak devam edeceğini söyleyebilirim.


Capital:
Kârlılık nasıl gelişiyor?
- BDDK rakamlarına göre sektör geçen yılı 15 milyar 651 milyon TL aktif büyüklükle kapattı. Aşağı yukarı 500 milyon TL düzeyinde kâr elde etti. Sektörün yurtdışı cirosu yüzde 72'lik bir büyüme sağladı, buna karşılık yurtiçi cirosu yüzde 14 azaldı. Bunda temelde global ekonomideki, özellikle de Avrupa Birliği ülkelerindeki çalkalanma ve belirsizlik etkili oldu. Gelişmeler elbette Türkiye'yi de etkiledi. Her ne kadar, olumlu ekonomik görüntüsüyle Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerinden ayrışsa da tamamıyla gelişmelerden bağımsız şekilde hayatımıza devam edemiyoruz. Sonuç itibarıyla ihracatımızın çok önemli bir bölümü Avrupa ülkelerine gerçekleşiyor. Bu ülkelerdeki dalgalanma, gerek talebin azalması anlamında reel ekonomiyi, gerekse fonlama yapısı bakımından finansal sektörü etkiliyor.

Capital:
2012 ve sonrası için beklentileriniz ne yönde? Sektörde ne kadar büyüme öngörüyorsunuz?
- Sektör bu yıl da büyüyecek. 2011 yılını ciro olarak 40 milyar dolar civarında kapattık. Önü-
müzdeki 5 yıl içinde 50 milyar dolara ulaşacağımızı bekliyorum. Sektörde 100 milyar dolar beklentisi var. Ulaşılabilir mi? Elbette ulaşılabilir, bu potansiyel var. Ama gerçekleşmesi için önemli noktalar da var. Bunu sağlayabilmemiz için, öncelikle kendimizi finanse etmemiz gerekiyor. Finansman kaynaklarımız sermayemiz ve banka kredileri. Ayrıca tahvil ve bono çıkartabiliyoruz. 100 milyar dolar ciro için, finansmanı da yaratabiliyor olmak gerekli. Tüm bu şartlar gerçekleştiği takdirde sektör büyüyecek, gelecekte de çok ciddi yabancı talep olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz