"Hizmet ve yazılım 3-4 kat büyüyebilir"

TÜBİSAD Başkanı Gürsoy, bilişimin stratejik sektör kabul edilmesi halinde bölgede merkez olunabilineceğini söylüyor.

17.07.2015 20:48:260
Paylaş Tweet Paylaş
"Hizmet ve yazılım 3-4 kat büyüyebilir"

CAPITAL: Türkiye bilişim sektöründe doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilir mi?
- Yabancı sermaye talep varsa geliyor. Önce bu talebi oluşturmamız gerekiyor. Şu anda bilişim sektörüne talep eksikliği var. Önce Türkiye pazarının büyümesi gerekiyor ki yatırım iklimi oluşsun.
CAPITAL: Bilişim sektörünün büyüklüğü 2009’da ne düzeye ulaştı?
- Sektörün büyüklüğü yaklaşık 30 milyar dolar civarına ulaştı. Bunun yaklaşık olarak yüzde 75’i telekom, yüzde 25’i ise bilgi teknolojileri gelirlerinden oluşuyor. Bu yüzde 25’in yaklaşık yüzde 70’i donanım bazlı ürünlerden, yüzde 30’u da hizmetler ve yazılımdan oluşuyor. Hizmetler buradan yüzde 12, yazılım yüzde 18 pay alıyor. Donanımda bireysel taraf çok hızlı büyüyor. Daha önceleri kurumsal PC satışları daha yüksek gerçekleşirken şimdi donanımdaki büyümeyi bireysel müşteriler sürüklüyor. Gelişmiş ülkelerde yazılım ve hizmet pazarı donanımın minimum 2 katı büyüklükte. Gelişmekte olan ülkelerde ise eşit durumda. Bizde ise yazılım ve hizmetlerin payı oldukça düşük. Bunun düşük olmasının nedeni kamu ve vakıf şirketleri ile özel sektördeki bazı şirketlerin bilişim hizmetlerini kendi içlerinde halletmesi. Telekom ve BT oranı da oldukça dengesiz bir dağılım gösteriyor. Bilişim sektöründen bilgi teknolojilerinin en az yüzde 40 pay alması gerekiyor. BT’de ideal dağılım ise pazarın yüzde 60’ının hizmet ve yazılım, yüzde 40’ının ise donanımdan oluşması. Böyle bir oranı yakalarsak bölgeye açılabiliriz. Aksi takdirde sadece sektör için değil ülke için de risk var. Özellikle telekom altyapımız oldukça iyi durumda. Yapılan yatırımlar üzerindeki katma değerli hizmetleri artırmamız gerekiyor. Çünkü bilişimin kaldıraç etkisi var. Bilişim büyümüyorsa ülkedeki diğer sektörler de verimliliğe yatırım yapmıyor ve onların da büyümesi verimli gerçekleşmiyor demektir.
CAPITAL: 2009’da bilgi teknolojileri tarafı yüzde kaç büyüdü?
- Bilgi teknolojileri yüzde 3-4 oranında büyüdü ve yaklaşık pazarın büyüklüğü 7,5 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme oranı telekom cihazlarıyla iç içe geçen hizmetlerle yüzde 10’a ulaşıyor.
CAPITAL: 2010 sonunda ne kadarlık bir hacme ulaşılmasını bekliyorsunuz?
- 2010 yılında krizin etkilerinin azalmasını bekliyoruz. E-devlet projelerinde, ihale kanununda ve dolayısıyla kamu alımlarında yapılacak düzenlemelerle, genel sektörde ve KOBİ’lerde yaşanacak iyileşmelerle 2010 yılında bilişim pazarının yüzde 20’lik bir büyümeye ulaşacak potansiyelde olduğunu düşünüyoruz. Bu oranın yaklaşık yüzde 12-14’ünün yine telekom sektöründen, yüzde 6-8’lik bölümünün ise bilişim sektörünün geri kalan alanlarından geleceğini düşünüyoruz. 2010 yılında özellikle telekomdaki vergi yükünün azaltılması, katma değerli hizmetlerin desteklenmesi ve yeni ticaret kanunu gibi yasal mevzuatların hayata geçmesi durumunda hizmetler ve yazılım pazarında çok ciddi bir büyüme öngörüyoruz. Bunlar olmadığı takdirde 2010’da yüzde 5-10’luk bir büyüme gerçekleşir. Şu anda 1 milyar dolarlık bir hizmetler sektöründen bahsediyoruz. Bu 3-4 milyar dolara ulaşabilir. Ses ve datadaki yaklaşık yüzde 60’lık vergi oranının aşağılara çekilmesi lazım. Bununla birlikte katma değerli hizmetlerin bu özel vergilendirmenin dışına alınması gerekiyor. Bilgisayarın ve bilişim hizmetlerinin eğitim aracı olarak görülmesi gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yaz