Geleceğin işe alım rehberi

12.02.2020 12:13:000
Paylaş Tweet Paylaş
Geleceğin işe alım rehberi

Çalışma dünyası baş döndürücü bir hızla değişiyor ve şirketlerde önce insan yaklaşımını oturtmak bugün hiç olmadığı kadar önem kazanmış durumda. AI (yapay zeka) ve teknolojik ilerlemeler ivme kazanarak ortaya daha da büyük beceri uçurumları çıkardıkça, şirketlerin çözüm bulmak zorunda olduğu ilk alanlardan biri de doğal olarak işe alım süreci oluyor. Şirketlerin tümünün ileride başarılı olmak için ihtiyaç duyacağı becerileri geliştirmek amacıyla eğitimciler ve hükümetlerle aktif bir şekilde birlikte çalışmaları kesinlikle kendi yararlarına. Buna çözüm olarak “İş yerinde %100 İnsan” adlı girişimimiz, şirketlerin önlerini görmesine ve istihdam yöntemleri üzerinde yeniden düşünmesine yardımcı olmak amacıyla son derece kullanışlı ve pratik bir araç kiti geliştirdi. Bu araç kiti özellikle iki önemli soruya odaklanıyor: 

1. İleride gereksinim duyabileceğimiz insanları nasıl bulabilir, onlarla ilişkiye geçebilir ve insanlıkla dünyaya yararlı olmak adına kendimizi nasıl değiştirebiliriz? 

2. Bunun eğitimin geleceğiyle nasıl bir ilişkisi var ve gelecekte ihtiyaç duyacağımız becerilerin şekillendirilmesinde şirketlere düşen rol ne? 

İş yerinde %100 İnsan girişimi, The B Team ile Virgin Unite tarafından şirketlerin insanları birer kaynak olarak değil, insanoğlu olarak görmeleri gerektiğine duydukları inançla kurulmuştu. İşte bu inanç sayesinde dünyanın dört bir yanından organizasyonların ve iş dünyası liderlerinin daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak için birlikte çalıştığı bir ağ oluştu. Şirketlerin yetenek uçurumlarını kapatmak, ihtiyaç duyulan becerileri değerlendirmek, ve gelecek kuşakla daha iyi ilgilenebilmek için eğitimcilere nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda, işe alım araç kitini kullanmalarını sağlamak amacıyla bu ekibin Big Change ile iş birliği yapması çok faydalı oldu. Eğitim aslında şirketler için her şeyin başı ve organizasyonların sektörleriyle daha iyi ilgilenebilmeleri açısından da çok önemli. Big Change’de de söylediğimiz üzere eğitim herkesin işi. Araç kitini siz de çevrimiçinden indirebilirsiniz ve umarım çok beğenir, arkadaşlarınız ve meslektaşlarınızla paylaşırsınız. Başlamanız için aşağıda iş yerinizi geleceğe hazır hale getirmenize yardımcı olabilecek birkaç soru veriyorum:

1. Hızla değişen çalışma dünyasına ayak uydurabilmek için organizasyonunuzun hangi türden yeteneklere ihtiyacı var? 

2. İleride başarılı olmak için gereksinim duyacağınız insanları ve yetenekleri nasıl bulabilir ve onlarla nasıl irtibat kurabilirsiniz? Ekiplerinizle birlikte insanlığa ve dünyaya yararlı olabilecek bir şekilde nasıl evrimleşebilirsiniz? 

3. İnsanlarınız gelecek için yeterince donanımlı mı? 5, 10 veya 50 yıl içinde onların rolleri ne olacak? Mevcut ekibinizi yeni rollerle başa çıkabilmesi için nasıl daha iyi eğitebilirsiniz? 

4. İşe alım uygulamalarınızda çeşitliliğe, kucaklayıcılığa ve aidiyet duygusuna önem veriliyor mu? 

5. Teknolojiden iyi ve etik bir şekilde faydalanıyor musunuz? Teknolojinizi nasıl daha iyileştirebilirsiniz? 

6. Eğitim sektörüyle ilgileniyor musunuz? Gelecek kuşağı, iş gücünün bugün ve gelecekte ihtiyaç duyacağı becerilerle donatmak için şirketiniz neler yapabilir?

10 BÜYÜK BEKLENTİ

Big Change ekibinden bazılarının katıldığı ve tam da İngiltere’de genel seçimlere az kala yapılan 2019 Dünya Eğitim Forumu’nun ardından, bize eğitimde değişime yönelik 10 büyük beklentimizi paylaşmak için mükemmel bir zamanlama gibi geldi. Eğitimin herkesin işi olduğunu hatırlamak, hiçbir zaman bundan daha önemli olmadı. Yerel okul yöneticilerinizi ve yerel şirketleri değişmekte olan eğitim sistemiyle daha aktif olarak ilgilenmeye davet edin ki çocuklarımız yaşamlarında başarılı olabilsin ve pozitif bir etki bırakmak için kendilerini yetkin hissedebilsinler. Şimdi sesinizi yükseltmenin tam zamanı. Geçen haftalarda 2018 PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) sonuçlarını gördük ve bu makalede bu değerlendirme hakkında her şeyi bulabilirsiniz. İngiltere’de alınan sonuçlar gerçekten çok iç karartıcıydı. Zira İngiliz öğrenciler, “Yaşamımın net bir anlamı ve amacı olduğunu hissediyorum” diyenler arasında listenin sonlarında yer aldı. Her tarafta Noel şarkılarının söylendiği, allı pullu elbiselerin giyildiği ve ortalığın ışıl ışıl olduğu yılın bu zamanında, kendi çocuklarımızın böylesine tökezlemesi aslında bize şiddetli bir uyarı oldu. Ayrıca bu sınava giren İngiliz öğrencilerin yüzde 66’sı da “Bazen veya her zaman kaygılıyım” demişti ki bu oran yüzde 50 olan OECD ortalamasının bir hayli üzerinde. Bu durumu değiştirmek ve çocuklarımızın ruh sağlığını düzeltmek tamamen bizim sorumluluğumuzda, çünkü onların mutluluğu ve başarıları sonuçta hepimizi etkiliyor. Bu gibi zamanlar bana Big Change’de “Eğitimi yeniden hayal etmek” çalışmamızın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Gerek PISA bulguları gerek ise Paris müzakerelerinde varılan kolektif uzlaşı, bizim Big Change’deki misyonumuzla birebir uyuştuğundan, çalışmamızın doğru yolda olduğunu öğrenmek de çok cesaret verici. Eğitimde çok daha anlamlı ve insani bir yaklaşımın benimsenmesi gereği hiç bu kadar aşikar olmamıştı. Bu konuda daha fazla tartışmaksızın hemen size dünyanın her yerindeki eğitim sistemlerinin bu ideali yakalayabilmesi için kendilerini değiştirmesinin 10 yolunu sunuyorum. 

İŞTE O YOLLAR 

Eğer gerçekten bu değişikliklerin yapılmasını istiyorsak o zaman hep birlikte çalışmamız gerekir. Öğretmenlerden iş dünyası liderlerine, ebeveynlerden politikacılara, öğrencilere kadar herkesin elini bu bütüncül değişim için taşın altına sokması şart. Anlaştık mı? 

1 Kamuoyunda yeni bir eğitim sohbeti İngiltere’de öğrencilerin, öğretmenlerin, işverenlerin ve ebeveynlerin gereksinimlerini ve isteklerini kaynaştırmak üzere geleceğin eğitim ve öğrenimini tartışmak için bir komisyon kurulması. 

2 Gençler hayata, artık sınavlarla değil kendilerini geliştirerek hazırlanıyor Öğrencilerin potansiyellerinden tam anlamıyla faydalanmasını ve kendi toplumlarıyla gezegenlerinin iyiliğine katkıda bulunmasını sağlayan kurumlara, tutum ve tavırlara, bilgiye ve becerilere odaklanan OECD 2030 Öğrenme Çerçeve Çalışması doğrultusunda müfredatın yenilenmesi. 

3 Her çocuk başarıya artık daha kapsamlı bakıyor Neyin, ne zaman önemli olduğunu ölçen değerlendirme sürecinin öğrenciler üzerinde daha az baskı kuracak ve yargılama yerine öğrenmeyi destekleyecek bir şekilde yeniden tasarlanması. 

4 Artık her çocuk öğrenmeyi çok seviyor ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürüyor Farklı bağlamlarda neler öğrendiklerini anlamak, onları kendi tutkularını keşfetmeye teşvik etmek, onlarda öğrenme aşkı uyandırmak ve onların yaşam boyu öğrenmelerine yatırım yapmak için her çocuğa ayrı bir Yaşam Boyu Öğrenme Programı oluşturmak. 

5 Her çocuk hayata olası en iyi başlangıcı yapıyor Erken yıllardaki yatırımların artırılması ve kanıta dayalı görevlendirmenin desteklenmesi için çapraz bölümlü bir kurul yaratılarak yaşam fırsatlarının belirlenmesinde erken yılların can alıcı öneminin farkına varılması. 

6 Öğrenmenin ve çalışmanın farklı yolları olduğu kabul ediliyor Öğrencileri yaşama ve iş hayatına hazırlamak için gerekli özgüven, kavrayış ve becerileri oluşturan otantik ve gerçek dünya deneyimlerini sağlamak amacıyla kariyer desteğinin 21’inci yüzyıl şartlarına göre dönüştürülmesi. 

7 Profesyonel öğrenme artık öğrenci öğrenmesi kadar önemli Öğretmenlerin eğitimine, kendini sürekli geliştirmeye ve dünyada en iyilerle yarışan profesyonel öğrenmeyi destekleyen sistemlere ciddi miktarda yatırım yapılarak eğitim kalitesinin artırılması. 

8 Kendilerini geliştirmeleri ve birlikte öğrenmeleri için okullar destekleniyor Okullar arasında ortaklaşa öğrenmenin, eyleme geçilmesinin ve tüm çocukların başarısı için kolektif sorumluluk almanın teşvik edilmesi amacıyla Ofsted’in (Eğitim, Çocuk Hizmetleri ve Beceriler Standartları Ofisi) rolü hakkında tekrar düşünülmesi. 

9 Okullar artık yerel öğrenme ekosistemlerinin bir parçası olarak gelişiyor Okullar, işverenler ve toplumun geniş katmanları arasında anlamlı iş birliklerini desteklemek için yerel ve bölgesel olarak çalışan yerel öğrenme aracılarının geliştirilmesi. 

10 Eğitim artık kısa vadeli siyasetlerden korunuyor Sistem genelinde uzmanlar tarafından yönetilen ve yurttaşlar ile toplumun uzun vadeli çıkarları doğrultusunda bütüncül eğitim ve beceriler politikasıyla fonlama esaslarını belirleyen bir Ulusal Öğrenme Ajansı’nın kurulması.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?


YAZARIN DİĞER YAZILARI TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

Yorum Yaz